Najnowsze informacje

Rektor PWSZ w Płocku stawia ultimatum

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku prof. Maciej Słodki poprosił prorektorów uczelni o rezygnację z pełnienia swoich funkcji. Jak słyszymy w biurze rektora, powodem jest brak możliwości współpracy w zakresie wspólnych działań dotyczących prowadzenia uczelni. Rektor zapowiada, że w przypadku braku rezygnacji prorektorów sam – jeszcze w tym tygodniu – złoży rezygnację z funkcji szefa uczelni.
Przypomnijmy, że obecnie we władzach uczelni zasiadają rektor prof. Maciej Słodki wraz z prorektorami dr Anną Nowacką (prorektor do spraw nauki i rozwoju), która tę funkcję pełni pierwszą kadencję i dr Anną Suwalską-Kołecką (prorektor do spraw studenckich i dydaktyki), która już kolejną kadencję jest prorektorem. Obie panie są pracownikami uczelni na wydziałach ekonomii i filologii. Prorektorów wybiera senat uczelni. Profesor Maciej Słodki funkcję rektora pełni od bieżącego roku akademickiego.
Co jest przyczyną takiej decyzji rektora? W oficjalnym komunikacie przesłanym przez Agnieszkę Grażul-Luft, kierownika biura rektora, czytamy: ,,W odpowiedzi na pytania dotyczące rezygnacji prof. nadzw. dr. hab. Macieja Słodkiego ze stanowiska Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku informuję, że Rektor ze względu na utratę zaufania nie widzi możliwości dalszej współpracy z prorektorami Uczelni, dlatego poprosił ich o rezygnację ze stanowisk. W przypadku braku rezygnacji prorektorów, prof. Maciej Słodki zapowiedział, że sam zrezygnuje ze stanowiska Rektora”.
Jeśli dojdzie do rezygnacji rektora, obowiązki przejmuje pierwszy zastępca do chwili wyboru nowego rektora.
rad
D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …