Najnowsze informacje

Radni wyróżnili pedagoga

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta medal „Zasłużony dla Płocka” odebrała Janina Czaplicka.
Janina Czaplicka urodziła się w 1930 roku w Proboszczewicach. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Płocku rozpoczęła pracę jako nauczycielka. W 1962 roku razem z rodziną, mężem i dwoma córkami, przeprowadziła się do Płocka, gdzie rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 11. Przez całe życie zawodowe była związana z oświatą, od pracy jako nauczyciel w klasach pierwszych szkoły podstawowej do stanowiska zastępcy dyrektora Studium Wychowania Przedszkolnego i Nauczycielskiego w Płocku. W 1985 roku przeszła na emeryturę i poświęciła się pracy społecznej. Jako przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów przy płockim oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego wiele uwagi poświęciła problemom związanym z poprawą jakości życia osób starszych. Zapoznała się z ideą Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Efektem było stworzenie w lutym 2002 roku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i ZNP w Płocku płockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego Janina Czaplicka była założycielką. Trzy lata później został on przemianowany na Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W kwietniu tego roku członkowie SUTW zdecydowali o nadaniu stowarzyszeniu imienia jego twórczyni.
Janina Czaplicka jest autorką wielu artykułów opublikowanych w Tygodniku Płockim, Notatkach Płockich, Sygnałach Płockich i Głosie Nauczycielskim oraz współautorką dwóch pozycji książkowych: „Słownika biograficznego nauczycieli województwa płockiego” i „Zasłużeni nauczyciele dla płockiej oświaty”. Wielokrotnie była odznaczana i nagradzana za zasługi dla Płocka i środowiska nauczycielskiego.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …

Medal „Laude Probus” dla kuszników i autorki

Do grona laureatów honorowego wyróżnienia – medalu „Laude Probus” dołączyli nowi uhonorowani. „Zasługującymi na pochwałę” …