Radni ustalili pensję prezydenta Nowakowskiego

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta radni ustali wysokość miesięcznego wynagrodzenia prezydenta Andrzej Nowakowskiego.
Pensja prezydenta składa się z czterech składników. Pierwszy to wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 tysięcy złotych brutto. Kolejny element to dodatek funkcyjny w wysokości 2,1 tys. złotych. Do tego należy doliczyć kolejne dwa dodatki: za wieloletnią pracę – w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek specjalny – w wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Warto dodać, że dodatek specjalny może ulec zmniejszeniu, gdy łączna pensja prezydenta przekroczy siedmiokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Jak można wyliczyć, pensja prezydenta miasta to obecnie 10 940 złotych brutto. W poprzedniej kadencji wynosiła ona 12 860 złotych brutto.
Od początku lipca obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dokument z 15 maja został dwa dni później opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 936. Określa ono dolne i górne granice wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość dodatku funkcyjnego dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta z uwzględnieniem Miasta Stołecznego Warszawy, starostów, marszałków województw. Jednak samo rozporządzenie jest bardziej szczegółowe. Można w nim znaleźć wysokość wynagrodzenia zastępców wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, wicemarszałków województw, skarbników i ich zastępców, członków zarządów powiatów i województw. Określone są także wymagania co do wykształcenia i posiadanych umiejętności, ale także wysokość wynagrodzenia zarówno osób sprawujących stanowiska kierownicze, jak i szeregowych pracowników w urzędach gmin, miast, marszałkowskich, starostwach powiatowych oraz ich jednostkach organizacyjnych. Każdy, kto sięgnie po rozporządzenie, może sprawdzić, ile mogą zarabiać zarówno prezydent miasta, jak i pracownik pomocy społecznej czy strażnik miejski.
W miastach na prawach powiatu do 300 tysięcy mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze prezydenta może wynosić od 3 800 do 5 000 zł brutto, a dodatek funkcyjny 2 100 zł brutto. W gminach do 15 tysięcy mieszkańców wójtowie i burmistrzowie mogą mieć wynagrodzenie zasadnicze od 3,4 tys. do 4,7 tys. zł brutto oraz dodatek funkcyjny w kwocie 1,9 tys. zł brutto. W powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców starosta może otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie od 3,8 tys. do 5 tys. zł brutto i dodatek funkcyjny w kwocie 2,1 tys. zł brutto. W powiatach powyżej 60 tys. mieszkańców, ale liczących maksymalnie 120 tys. mieszkańców, wynagrodzenie waha się od 3,6 tys. do 4,8 tys. zł brutto, a dodatek funkcyjny to kwota 2,1 tys. złotych. W powiatach do 60 tys. mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze starosty to kwota od 3,4 tys. do 4,7 tys. zł brutto, a dodatek funkcyjny – 1,9 tys. zł brutto. W województwach liczących powyżej 2 mln mieszkańców marszałek może otrzymać od 4,2 tys. do 5,2 tys. zł brutto wynagrodzenia zasadniczego oraz 2,5 tys. zł dodatku specjalnego.

(jac)
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Mieszkańcy Rutskich nie kryją niezadowolenia

W Płocku znajdziemy wiele murali – tych wykonanych przez uznanych artystów, ale także przez lokalnych …