Radni łaskawi dla psów

W przyszłym roku za każdego zarejestrowanego psa płocczanie będą musieli zapłacić 1 (słownie: jeden złoty). Na sesji radni przyjęli poprawkę Jacka Szubstarskiego (SLD-UP) i obniżyli podatek od psów o 39 złotych w porównaniu z pierwotnym projektem uchwały. Emeryci i renciści, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe zapłacą 50% tej kwoty czyli 50 groszy.
Przy innych podatkach radni nie byli już tak wyrozumiali, tym bardziej że prezydent Mirosław Milewski zapowiedział już, że z wpływów, jakie do kasy miasta miała zapewnić stawka podatku 40 złotych od psa nie zamierza zrezygnować. Różnicę mają pokryć radni ze swoich diet. Stosowny projekt uchwały w tej sprawie ma być przedstawiony na sesji 30 grudnia tego roku.
Zajmijmy się jednak podatkami na poważnie. Za 1 metr kwadratowy gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie trzeba zapłacić w przyszłym roku 63 grosze. W przypadku 1ha gruntów pod jeziorami oraz zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne – 3,41 zł. Za pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego – 20 groszy za 1m kw.Wzrost w granicach inflacji
Od budynków mieszkalnych zapłacimy 45 groszy za 1m2˛ (w projekcie uchwały zaproponowano maksymalną stawkę 52 groszy, ale w rezultacie na sesji prezydent dokonał autopoprawki). Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,42 zł za 1m2˛ (stawka maksymalna). Od budynków zajętych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł za 1m kw.˛ (stawka maksymalna). Za 1m2˛ budynków w których udzielane są świadczenia zdrowotne, trzeba będzie zapłacić w przyszłym roku 3,49 zł (stawka maksymalna). W przypadku pozostałych budynków jeżeli powierzchnia nie przekracza 12m kw˛ stawka podatku wyniesie 2,91 zł za 1m kw, jeżeli powierzchnia przekracza 12m kw˛ będzie obowiązywała stawka maksymalna – 5,82 zł za 1m kw. W przypadku budowli stawka podatku tradycyjnie została ustalona na 2% ich wartości.
Z podatku od nieruchomości zwolniono budynki zajęte na prowadzenie przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Z podatku od nieruchomości zwolniono także ochotnicze straże pożarne, upadł natomiast wniosek o podobne zwolnienie Państwowej Straży Pożarnej oraz innych instytucji użyteczności publicznej, np. policji. Odrzucono także wniosek radnego Stowarzyszenia Nasze Miasto Płock Józefa Czurki, który zaproponował zwolnienie z podatku od nieruchomości niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, później zmodyfikował wniosek o zwolnienie także publicznego ZOZ-u.
Dyskusji nie było w przypadku stawek podatku rolnego i leśnego. Wysokość pierwszego z nich została ustalona na 86,43 zł od jednego hektara gruntów gospodarstw rolnych oraz 172,85 zł za 1 hektar pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne. Podatek leśny wyniesie 23,69 zł za 1 hektar lasu.
Ostatecznie stawki podatku od środków transportu będą wynosiły w przyszłym roku od 514 złotych za samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony. Następnie stawki będą rosły w zależności od tonażu pojazdów i zastosowanych w nich rozwiązań technicznych do blisko 2,5 tysiąca złotych. Wyższe stawki zaproponowano za pojazdy wyprodukowane przed rokiem 1990 – od 524 złotych do blisko 1,5 tysiąca złotych. Natomiast niższe stawki od 504 złotych do 1.550 złotych za pojazdy z zamontowanym katalizatorami. Szczegółowych stawek podatków od środków transportu nie podajemy ze względu na ilość poszczególnych kategorii, ale właściciele firm transportowych na pewno bez trudu zapoznają się z nimi w Biurze Rady Miasta.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

BMW w płockiej policji

Płoccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego dysponują nowym narzędziem do walki z drogowymi piratami. Nieoznakowany …

Sportowy sukces płockich policjantów

Drużyna policjantów z Płocka uczestniczyła w mistrzostwach Polski służb mundurowych w wieloboju siłowym w Toruniu. …