Radni chcą budowy drogi S10

To już kolejny apel płockiej Rady Miasta w sprawie budowy drogi S10. Tym razem radni zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów, Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz parlamentarzystów ziemi płockiej. Radni chcą, by budowa trasy S10 została wpisana do budżetu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Poprzedni apel do Prezesa Rady Ministrów radni wystosowali w marcu tego roku. Dotyczył on aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i wpisania jak najszybciej do realizacji drogi S10. W lipcu tego roku rząd zaktualizował program. Jednak budowa drogi S10 na odcinku Toruń – droga S7 znalazła się na dalekim, 133. miejscu. Wprawdzie droga szybkiego ruchu ma przebiegać „w bezpośredniej bliskości Płocka”, jednak do 2023 roku nie ma na nią środków finansowych.
Stąd kolejny apel Rady Miasta, którego inicjatorem był przewodniczący Rady Miasta Artur Jaroszewski. Co ważne, radnym udało się uzgodnić wspólną wersję i apel został przyjęty jednogłośnie podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta. – Pragniemy w tym miejscu przypomnieć, iż już w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” Płock został zaliczony do miast – ośrodków regionalnych, współtworzących policentryczną metropolię sieciową, które poprzez silne oddziaływanie oraz powiązanie z Warszawą pełnić ma znaczącą funkcję dla rozwoju całego regionu. Nie jest to możliwe bez włączenia Płocka do sieci TEN-T. Jednocześnie jesteśmy jedynym miastem ponad 100-tysięcznym, które nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg szybkiego ruchu i autostrad, pozwalających na właściwe skomunikowanie oraz rozprowadzenie ruchu tranzytowego. Tymczasem każdego dnia w naszym mieście równolegle z transportem zbiorowym i indywidualnym mieszkańców odbywa się transport produktów ropopochodnych, związany z lokalizacją największego w kraju zakładu rafineryjno-petrochemicznego, tj. PKN ORLEN S.A. Niekorzystna sytuacja transportowa, w jakiej od lat znajduje się Płock, pogłębia się na skutek nieustannego wzrostu liczby pojazdów samochodowych w mieście, wynikającego z rozwoju społeczno-gospodarczego, co niesie za sobą negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Odciążenie ulic naszego miasta od ruchu tranzytowego oraz transportu materiałów niebezpiecznych przyniesie wymierne korzyści społeczne, ekonomiczne, jak i środowiskowe, z drugiej zaś strony włączenie w podstawowy układ drogowy kraju umożliwi wzrost konkurencyjności całego regionu z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju – piszą w apelu płoccy radni.
Radni zwracają się także do Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz radnych Sejmiku Wojewódzkiego, by w tworzonej nowej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego uzgodnili przebieg trasy S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka. – Płock znajduje się na liście 255 miast wymagających wsparcia, wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju kierowane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ale działania planowane do podjęcia w ramach tego planu mają być dedykowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb miast. W policentrycznej sieci miast Polski Płock wymaga największego wsparcia poprzez włączenie w wydajną sieć dwujezdniowych dróg szybkiego ruchu, które dotychczas pomijały nasz region. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż droga ekspresowa S10 na jej mazowieckim odcinku (w szczególności fragment Wyszogród – Nowy Dwór Mazowiecki – Wołomin) może idealnie wpisać się w rządową koncepcję budowy tzw. wielkiej obwodnicy Warszawy – dodają radni w apelu.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …