Najnowsze informacje

Radni będą etyczni

Z inicjatywy grupy mieszkańców Płocka radni będą głosować w najbliższy czwartek, 29 grudnia, nad projektem Kodeksu Etyki Radnego Miasta Płocka. Dokument w dziewięciu artykułach wyznacza granice zachowania się radnych w związku z pełnioną przez nich funkcją. Wszystko wskazuje na to, że kodeks zostanie przyjęty jednogłośnie.Według kodeksu radni powinni postępować według zasad: praworządności, unikania konfliktu interesów, bezstronności, bezinteresowności, nie nadużywania posiadanej funkcji, jawności i godnego zachowania.
Każda z tych zasad jest wyjaśniona w prosty, ale jednocześnie szczegółowy sposób. Radni mają stosować się do obowiązujących przepisów prawnych, nie wolno im przyjmować korzyści materialnych i niematerialnych od osób lub grup w sprawach których będą podejmowali decyzje. Radni nie powinni się kierować znajomościami czy więzami rodzinnymi przy podejmowaniu decyzji. Zawsze powinni kierować się interesem publicznym. Zawsze powinni dbać o interes miasta i jego mieszkańców. Nie powinni też wywierać nacisku na urzędników gminnych w celu realizacji osobistych interesów rajcy miejskiego oraz wykorzystywać wiedzy zdobytej z tytułu pełnionej funkcji do osiągnięcia osobistych korzyści.
O unikaniu zachowań mogących wywołać publiczne zgorszenie, czy takich które mogą spowodować wśród mieszkańców utratę zaufania do władzy publicznej, również pamiętali autorzy projektu. Radni mają także obowiązek rzetelnego wypełniania zeznań podatkowych oraz informowania o swojej pracy zarówno mieszkańców Płocka podczas spotkań i dyżurów jak też za pośrednictwem lokalnych mediów.
– Oczywiście będę głosował za przyjęciem kodeksu. Z jednej strony to dobre rozwiązanie, ale z drugiej można się zastanawiać, czy mieszkańcy Płocka nie uznali, że do tej pory zachowywaliśmy się nieetycznie – powiedział radny Arkadiusz Iwaniak z klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
– Każdy z nas ma swoją moralność. Jeśli opinia publiczna oczekuje, że przyjmiemy dokument mający poprawić nasz wizerunek w oczach społeczeństwa to zagłosuję za przyjęciem kodeksu – powiedziała szefowa klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Elżbieta Popczuk.
Kodeks Etyki Radnego ma stanowić załącznik do Statutu Miasta. Dzięki niemu nam wszystkim będzie łatwiej śledzić pracę radnych. W projekcie przyszłorocznego budżetu mają się znaleźć środki na urządzenia elektroniczne, dzięki którym osoby obecne na sesji rady Miasta Płocka będą mogły zobaczyć, kto jak głosował nad poszczególnymi projektami uchwał. Dzięki temu płocczanie będą wiedzieli, czy radni dbają o interesy dzielnic, w których uzyskali mandat, a już w przyszłym roku, podczas wyborów samorządowych, przyjdzie czas na ocenę dokonań miejskich rajców.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …