Najnowsze informacje

Przywracanie normalności i inwestycji

Przejrzystość organizowanych przez miasto przetargów, stabilizacja finansowa, nowe mieszkania, kontynuacja budowy nowego mostu, restrukturyzacja służby zdrowia, budowa dróg osiedlowych, naprawa sytuacji w spółkach gminnych to według prezydenta Płocka Mirosława Milewskiego największe osiągnięcia na półmetku czteroletniej kadencji. Na konferencji prasowej prezydent Płocka przyznał jednak dziennikarzom, że nie wszystko się udało. Zastrzeżenia ma do tempa realizacji niektórych inwestycji oraz stanu bezpieczeństwa mieszkańców.Jednym z głównych punktów wyborczych Mirosława Milewskiego dwa lata temu było przywrócenie normalności w zarządzaniu miastem i uczciwości w organizowaniu życia publicznego.
– Po powołaniu Wydziału Zamówień Publicznych nie było jeszcze żadnego odwołania od rozstrzygnięcia przetargu, nie ma też zastrzeżeń co do uczciwości przeprowadzanych przetargów. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu. Myślałem jednak, że problemy będą mniejsze, jednak nie wszyscy pracownicy zauważyli, że sytuacja się zmieniła. Przykładem niech będzie osoba rozliczająca środki dla rad osiedli, teraz jej sprawą zajmuje się prokuratura – prezydent Milewski wyjaśnia, że pierwsze dwa lata kadencji poświęcił na realizację tego punktu programu wyborczego.
Zachowana została stabilizacja finansowa budżetu miasta. W tym roku ponad 30% wydatków stanowią inwestycje, podobnie będzie w roku przyszłym. Zdaniem M. Milewskiego duży nacisk położono na politykę społeczną. Funkcjonuje Fundusz Grantowy, powstają nowe kluby profilaktyki środowiskowej, wzrasta dodatek motywacyjny dla nauczycieli, powstają nowe klasy sportowe w szkołach.
Udało się rozpocząć restrukturyzację płockiej służby zdrowia. Proces jest zaplanowany na dwa lata, ale już udało się uzyskać oszczędności w działalności bieżącej.
– Restrukturyzacja to nie jest prywatyzacja. Nadal właścicielem spółki prawa handlowego, w jaką przekształciliśmy ZOZ będzie miasto, w przyszłym roku planujemy poszerzenie zakresu usług, odpowiednie wnioski zostały już skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia – tłumaczy M. Milewski zapowiadając jednocześnie remonty kolejnych przychodni oraz Szpitala Świętej Trójcy.
Za kilka dni nastąpi oddanie do użytku nowego budynku Muzeum Mazowieckiego. W przyszłości zostanie on rozbudowany i będzie docelową siedzibą placówki.
Udało się przygotować w ciągu minionych dwóch lat ponad pół tysiąca mieszkań i Milewski jest przekonany, że do końca kadencji do użytku zostanie oddanych drugie tyle. Powstało także około 1400 miejsc pracy, chociaż największe przedsięwzięcie mające poprawić sytuację na rynku pracy, czyli Płocki Park Technologiczno – Przemysłowy, dopiero nabiera rozpędu.
Dobrze układa się także współpraca międzynarodowa Płocka. W naszym mieście znalazł siedzibę ośrodek szkoleniowy dla służb samorządowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Płock nawiązuje także kolejne kontakty, ostatnio podpisano umowę partnerską z brytyjska gminą Thurrock. Udało się odpolitycznić zarządy spółek gminnych, poprawia się także ich sytuacja finansowa. Przygotowywane są programy naprawcze tych, które były w najgorszej sytuacji. Na pierwszy ogień poszedł Betek, w przyszłym roku przyjdzie czas na naprawę Agencji Rewitalizacji Starówki. Trzy gminne spółki (Wodociągi, Komunikacja Miejska oraz Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego) uzyskały certyfikaty jakości ISO.
Były jednak także potknięcia. Przede wszystkim nie rozpoczęto rozbudowy Jagiellonki, choć prezydent ma nadzieję, że poprawiony projekt zostanie jeszcze w tym roku pozytywnie oceniony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, a inwestycja zakończy się do 2006 roku. Opóźnia się rozpoczęcie modernizacji ulicy Tumskiej, budowy amfiteatru. Niezadowalający jest także według M. Milewskiego poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Nie pomogła modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania ulic oraz zwiększenie liczby etatów w Straży Miejskiej. Nie najlepiej układa się także współpraca ratusza z policją, chociaż prezydent zapewnia, że nie ma żadnego konfliktu i w nadchodzących miesiącach będzie lepiej.
Największą bolączką pozostaje jednak sztandarowa inwestycja, czyli budowa nowego mostu i dróg dojazdowych. Według prezydenta Płocka konstrukcja mostu zostanie zakończona w grudniu, problemem jest jednak zapewnienie na ten cel pieniędzy. Nie ma także środków na budowę dróg dojazdowych. Miasto złożyło do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o środki unijne, ale pomimo zapowiedzi nadal nie ma decyzji w tej sprawie. Najbliższe posiedzenie komitetu sterującego zaplanowano na 29 listopada i to wtedy, jak sądzi prezydent, zostaną przyznane środki dla Płocka.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …