Najnowsze informacje

Przedszkole przy ul. Kossobudzkiego wciąż wzbudza emocje

Są dwie koncepcje, która lepsza?
Niespełna dwa tygodnie temu poznaliśmy dwie koncepcje nowej siedziby przedszkola nr 17, które mieści się obecnie przy ulicy Kossobudzkiego. Temat wrócił podczas sesji Rady Miasta.
Przypomnijmy, że jedna koncepcja zakłada adaptację jednego segmentu znajdującej się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 3. Na skutek reformy część dzieci z tej placówki odejdzie i fragment szkoły będzie wkrótce stał pusty. Koncepcja zakłada całkowitą przebudowę szkoły wewnątrz i adaptację do potrzeb maluchów. Przeniesienie tu przedszkola pozwoli też zagospodarować teren, na którym dziś stoi MP 17 i przekształcić go w zielony skwer rekreacyjny. Przy okazji może powstać kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Koszt inwestycji w takim kształcie sięgnie ok. 6 mln zł (4 mln zł – adaptacja szkoły; ok. 2 mln – urządzenie skweru).
Druga koncepcja zakłada budowę nowego MP 17 w miejscu, w którym się znajduje i urządzenie na pozostałej części terenu skweru rekreacyjnego. Koszt inwestycji w takim kształcie to ok. 10 mln zł (8 mln – nowa placówka; 2 mln zł – skwer).
Tuż przed rozpoczęciem obrad o sprawie przedszkola mówiła przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Wioletta Kulpa. – Według Jacka Terebusa już w sierpniu były gotowe dwie koncepcje – adaptacji Szkoły Podstawowej nr 3 i budowy nowego przedszkola. Te koncepcje nie zostały zaprezentowane podczas sesji w sierpniu. Materiał miał być omawiany na posiedzeniach komisji, ale był omawiany tylko na posiedzeniu komisji edukacji. Kiedy na komisji skarbu poprosiłam, żeby taki punkt znalazł się w porządku obrad, nieoficjalnie dowiedziałam się, że taki punkt ma się znaleźć w porządku sesji Rady Miasta. Dla Wielkiej Płyty budowa nowego obiektu jest bardzo ważna. To nie jest inwestowanie tylko w dzieci, to inwestycja dla całego osiedla. Chodzi o jego przyszłość, perspektywy rozwoju. Tego oczekują nie tylko rada osiedla, ale też rodzice i mieszkańcy – powiedziała Wioletta Kulpa.
Podczas sesji koncepcje nowej siedziby dla przedszkola nr 17 prezentował zastępca prezydenta Jacek Terebus. – Możemy mieć nowe przedszkole adaptując istniejący budynek, który za chwilę będzie pusty, i wydać na to 4 mln zł, albo budować nowy i wydać 8 mln zł, jednocześnie tracąc szansę na tak atrakcyjne zagospodarowanie terenu po przedszkolu – mówił.
Radny Michał Sosnowski z PSL zaproponował, aby wystosować pismo do koncernu z prośbą o dofinansowanie nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 17. – Skoro dofinansowanie przebudowy stadionu wydaje się w Orlenie zbyt kosztowne, to może koncern dofinansuje budowę nowej siedziby przedszkola – powiedział.
Przeciwko temu pomysłowi była radna Wioletta Kulpa. – Spółki skarbu państwa przekazały w tym roku o 50 mln zł więcej środków niż w ubiegłym roku. Są one przekazywane również do budżetu miasta – mówiła.
Szefowa klubu radnych PiS zaproponowała, aby wpisać zaprojektowanie nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu do projektu Budżetu Miasta na 2018 r. Radni w głosowaniu odrzucili tę propozycję.
W dyskusji zabrał głos także radny Wojciech Hetkowski: – Jestem zbulwersowany tym, co się dzieje na tej sali. Dwa miesiące temu wszyscy zgodzili się na przygotowanie dwóch koncepcji, co zostało wykonane. Chcę zadać kilka pytań. Czym się będzie różniła sala przedszkolna w przedszkolu zbudowanym od podstaw i w zaadaptowanym budynku SP3? Chodzi mi o parametry, wielkość sali, oświetlenie itp. Czym będą różniły się szatnie? Czym będą różniły się sale? Czym będzie różnił się blok żywieniowy i inne sale służące dzieciom?
Zastępca prezydenta Jacek Terebus odpowiedział: – Właściwie nie będą się różniły, poza tym, że sala gimnastyczna w budynku zaadaptowanym w porównaniu z nowo budowanym będzie większa.
Swoje stanowisko przedstawił radnym prezydent Andrzej Nowakowski. – Wielka Płyta zasługuje na nowe przedszkole, podobnie jak wszyscy mieszkańcy Płocka zasługują, aby przedszkola w naszym mieście były funkcjonalne i nowoczesne. Spotkałem się z radą osiedla, radą pedagogiczną, rodzicami. Zaprosiłem na to spotkanie rodziców przedszkolaków MP17. Jeśli będą organizowane kolejne spotkania, to przyjdę i będę przekonywał, że na Wielkiej Płycie powstanie nowy obiekt na miarę naszych czasów. Ze spokojem przyjmuję efekty głosowania i społecznej dyskusji. Chcę podkreślić, że obowiązuje mnie jako prezydenta Ustawa o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad, uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Rozumiejąc wprost tę ustawę, oznacza to, że jeśli chcemy mieć nowoczesny obiekt i możemy mieć, to albo za 4 mln zł, albo za 8 mln zł. Nie mamy właściwie innego wyboru – stwierdził.

(jac)

 

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …