Prezydent przypomina o odśnieżaniu dachów

Prezydent Płocka przypomina o konieczności odśnieżania dachów. Natomiast mazowieccy strażacy zwracają uwagę, że właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.
– Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, klientów, osób postronnych, przypominam o potrzebie wzmożonych działań związanych z monitorowaniem i usuwaniem śniegu z pokryć dachowych. Obciążone dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w budynkach, ale także przypadkowych przechodniów – apeluje prezydent Andrzej Nowakowski.
Prezydent przypomina również, że utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich śniegu oraz sopli, należy do obowiązków administratorów, właścicieli i zarządców budynków. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga powinna być skierowana na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej. – W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń wywoływanych zaleganiem śniegu – dodaje Andrzej Nowakowski.
Warto dodać, że tak jak co roku śnieg zgarnięty z dachów, parkingów, przejść dla pieszych oraz innych obiektów na terenie Płocka można zwozić na składowisko przy ul. Długiej. Zostało ono wyznaczone na działkach gminnych o numerach ewidencyjnych od 86/1 do 86/6 przy ul. Długiej. Mogą z niego korzystać mieszkańcy oraz podmioty działające w Płocku.

(jac)
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Przetarg na remont mostu

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na remont mostu im. Legionów Piłsudskiego. W ramach prac drogowcy …

Jeden komentarz

  1. Zapraszamy do współpracy przy usuwaniu śniegu z dachów na terenie całej Polski. https://renowacje.net.pl/oferta/odsniezanie-dachow/