Prawomocna decyzja

Uprawomocniła się decyzja o wyborze wykonawcy projektu hali widowiskowo – sportowej w Płocku. Dokumentację przygotuje konsorcjum firm ZEP – INPRO, Modern Construction Design i Betek.
Zwycięskie konsorcjum zaproponowało cenę niespełna 2,9 mln złotych. Konkurent w postępowaniu przetargowym, radomskie Studio Architektoniczne zaproponowało cenę 3,5 mln zł brutto. Urząd Miasta Płocka był gotowy zapłacić za dokumentację 5 mln zł. Zwycięzca przetargu będzie miał około 10 miesięcy na zaprojektowanie obiektu, wykonanie ekspertyz i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Dopiero, gdy ratusz będzie miał tę dokumentację, będzie mógł ogłosić kolejny przetarg, tym razem na budowę hali.
Wykonawca zadania przygotuje projekt budowlany, uzyska pozwolenie na budowę oraz sporządzi projekt wykonawczy. Zajmie się również zagospodarowaniem terenu wokół hali. Na parkingu przy obiekcie znajdzie się 300 miejsc dla samochodów osobowych, 20 dla autokarów i 40 dla rowerów. W projekcie musi zostać uwzględnione upamiętnienie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Płocku.
W hali będą się odbywać głównie zawody sportowe, między innymi imprezy o randze międzynarodowej. Będzie tam można również organizować widowiska, wystawy, targi i imprezy kulturalne. Na widowni będzie pięć tysięcy miejsc siedzących. Powierzchnia areny o wymiarach 50×30 metrów wyniesie 1500 m kw. Takie wymiary pozwolą na wydzielenie trzech boisk treningowych do siatkówki i koszykówki oraz jednego boiska do piłki ręcznej. Na koronie trybuny zostaną wydzielone miejsca dla operatorów światła i dźwięku oraz zaplecze dla mediów. Zaplecze hali stanowić będą szatnie dla zawodników i trenerów, gabinet lekarski oraz gabinet do badań antydopingowych. Przewidziano również zespół siłowni z osobnym wejściem i recepcją.
Obecnie rozstrzygnięty przetarg to już trzecie podejście do hali widowiskowo – sportowej w Płocku. Dwa poprzednie przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia. W pierwszym potencjalni wykonawcy proponowali zbyt wysokie ceny. W drugim odwołanie od rozstrzygnięcia złożone przez warszawski Mostostal spowodowało unieważnienie przetargu.  (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …