Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

10 osób odebrało nagrody starosty płockiego podczas jubileuszowego XX Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.
W płockim starostwie spotkali się nie tylko wyróżnieni, ale też osoby związane z oświatą. Wszystkich przywitała dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Struzik. Wicestarosta Iwona Sierocka dziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za ich trud i codzienną pracę z młodzieżą. Życzyła też uznania wśród uczniów i niegasnącej satysfakcji z wykonywanej pracy. Zadeklarowała także, że powiat płocki będzie nadal robił wszystko, aby szkoły się rozwijały. Do życzeń przyłączył się także przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski.
W tym roku nagrody starosty płockiego dla nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymali: Maria Błaszczyk (wicedyrektor w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie), Adam Zwarycz (nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie), Elżbieta Milewska (wicedyrektor w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku), Monika Orzechowska (nauczycielka Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku), Monika Wrutniak (nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach), Barbara Gontarczyk (nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie), Joanna Pawłowska (nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie), Dorota Izydorska (nauczycielka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie), Małgorzata Polińska (pedagog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku), Jacek Kłosiński (dyrektora Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku).

(gsz)
fot. Ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Płocku

Zobacz kolejny artykuł

Jedziesz zaśnieżonym samochodem? Mandat nawet 500 złotych!

Kurtyna śnieżna ograniczająca widoczność to poważne zagrożenie dla kierowców. Powstaje ona, gdy przed nami jedzie …

Płocka firma pomaga TOPR-owi

Śmigłowiec Sokół W-3 to maszyna od wielu lat używana przez ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. …