Posprzątaj po swoim psie

To hasło kampanii informacyjnej przypominającej opiekunom o konieczności sprzątania po swoich zwierzętach. Akcja prowadzona przez Urząd Miasta Płocka ma zmienić nawyki właścicieli czworonogów i przypomnieć o ich obowiązkach.
Zgodnie z „Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Płocka” każdy właściciel lub opiekun zwierzęcia musi sprzątać po swoim pupilu. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie osoby niewidome, które korzystają z pomocy psów przewodników.
Warto przypomnieć, że osoby sprzątające po swoich czworonogach unikną grzywny w wysokości od 20 do 500 zł. Trzeba też pamiętać, że woreczki z nieczystościami po czworonogach można wyrzucać do wszystkich koszy ulicznych lub kontenerów na odpady zmieszane.
Właściciele psów powinni wiedzieć, że do 31 maja należy uiścić opłatę za posiadanie psów. Opłata roczna za jednego psa wynosi 30 zł, a za każdego następnego połowę tej kwoty, czyli 15 zł.
Z opłaty za posiadanie jednego psa zwolnione są: osoby, które ukończyły 65 lat i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z tytułu posiadania psa asystującego, podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Z opłat zwolnione są także osoby, które adoptowały psy z płockiego schroniska dla zwierząt.
W celu uzyskania ulgi w opłacie należy zgłosić się do Oddziału Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Płocka, pok. E-45.
Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania w kasach Urzędu Miasta Płocka (w budynku ratusza, I piętro wejście od ul. Zduńskiej, przy al. Piłsudskiego 6 i Punkcie Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8) lub na rachunek bankowy Urzędu w PKO Bank Polski:
35 1020 1592 0000 2302 0256 9119.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Przetarg na remont mostu

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na remont mostu im. Legionów Piłsudskiego. W ramach prac drogowcy …