Najnowsze informacje

Pokonują bariery

Okazuje się, że żyjemy w czasie, który nie sprzyja czytaniu książek – szczególnie wśród młodzieży. Są przecież łatwiejsze sposoby zdobywania informacji, czerpania wiedzy o życiu i świecie, a młodzież niedosłysząca ma do tego jeszcze barierę językową.Sześć lat temu grupa nauczycielek z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabo Słyszących w Kutnie postanowiła wynaleźć sposób na chęć czytania choćby lektur wśród uczniów tutejszej placówki. Efektem było zorganizowanie ogólnopolskich warsztatów polonistycznych, na które zapraszano uczniów z odległych od Kutna podobnych ośrodków.

W ostatnim spotkaniu (w minionym tygodniu), którego hasłem było „Szkolne sprawy i sprawki” wzięły udział 7-osobowe reprezentacje z ośrodków w Łodzi, Otwocku, Lublinie, Żarach i Kutna. Oprócz realizacji konkretnych zagadnień programowych związanych z tematykę poszczególnych warsztatów, nadrzędnym celem tego międzyszkolnego spotkania było rozwijanie zainteresowań czytelniczych i doskonaleniae kompetencji językowych uczniów słabo-słyszących. Pod okiem nauczycielek – Katarzyny Stolińskiej, Jolanty Antoniewicz, Marioli Przybylskiej, Doroty Puchalskiej i Elżbiety Szczesiak prowadzących zajęcia w grupach, pracowano nad zagadnieniami: nauka w szkole w okresie zaborów; nauka w szkole współczesnej; między nami rówieśnikami; szkolne sprawki; nie szata zdobi ucznia, ale…
Wszystkie te zagadnienia omawiano, a także wykonywano prace plastyczne i opisowe na podstawie znanych uczniom lektur języka polskiego. Wzorem lat ubiegłych nie zawiedli wypróbowani sponsorzy – firmy AMZ, PZU, Agroma, Bakoma, Stepol, Rotex i Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego.
Fundatorem głównych nagród było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego, w którego imieniu nagrody wręczał Wiesław Garstka. Powyższe warsztaty są niewątpliwie dobrą reklamą miasta promującą w pewnym sensie osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tutejszych nauczycielek. W tym momencie jako przeciwwagę ich satysfakcji z dobrze wykonanej pracy należy wskazać na brak kogokolwiek z władz samorządowych miasta i powiatu podczas zakończenia tegorocznych VI Ogólnopolskich warsztatów polonistycznych. Może w roku przyszłym będzie inaczej?
Z. Wroński

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …