Podrożeje pszenica

Od 1 listopada 2004 do 31 maja 2005 roku (z możliwością realizacji dostaw do 31 lipca 2005 r.) potrwa interwencyjny zakup zbóż (pszenicy, jęczmienia i kukurydzy) przez Agencję Rynku Rolnego. Za tonę zapłaci 101,31 euro. Wszystko wskazuje na to, że po 1 listopada zboże podrożeje. To co zmartwi przedsiębiorstwa, ucieszy rolników.
Aktualne ceny kształtują się pod wpływem wzajemnych relacji podaży i popytu. Po 1 listopada br. każdego miesiąca cena zboża kupionego przez ARR będzie wzrastać o 0,46 euro za tonę (w czerwcu 2005 r. wyniesie 3,22 euro). Konsekwencją zakupu interwencyjnego będzie zapewne stopniowa podwyżka cen zbóż także na wolnym rynku: – Podmiotom funkcjonującym na rynku zbóż zostało niewiele czasu na analizę obecnej sytuacji i zaopatrzenie się w surowiec na własną działalność – uważa Włodzimierz Buchwejc, główny specjalista ds. produkcji roślinnej w płockim WODR.
Przypomnijmy, że stosowany w krajach UE mechanizm interwencyjnego zakupu i sprzedaży zbóż ma na celu utrzymanie rynkowych cen zboża na z góry założonym poziomie, gdyby doszło do nadwyżek podaży nad popytem. W krajach Wspólnoty traktowany jest jako awaryjny system zbytu zbóż przez producentów i handlowców, którzy nie byli w stanie uzyskać na wolnym rynku za zboże ceny wyższej od ceny interwencyjnej. Minimalna, jednorazowa dostawa zboża to 80 ton. Musi ono spełnić warunki ilościowe i jakościowe. Obowiązująca cena interwencyjna wraz z miesięcznym dodatkiem podlegać będzie podwyższeniu lub obniżeniu, w zależności od jakości zboża. Na przykład za każdą 0,1 % wilgotności poniżej 13,4 % nastąpi podwyższenie ceny o 0,1 euro za tonę. Podwyższenie ceny następuje do poziomu wilgotności 10 % i wyniesie 3,5 euro za tonę. Gdy wilgotność zboża jest większa bądź równa 14,1 %, wówczas nastąpiła obniżenie ceny o 0,2 euro za tonę za każdą dodatkową 0,1 % wilgotności. Ziarno musi być zdrowe, wolne od chorób czy szkodników. Nie może być w nim przekroczony poziom zawartości pestycydów oraz poziom radioaktywności.
Szczegółowe informacje na temat interwencyjnego zakupu zbóż można uzyskać w centrali ARR nr tel. (0 – prefix + 22) 661-72-72.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpi w Płocku

W Płocku – na zaproszenie PKN ORLEN – wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Widowisko …

Dzieci i młodzież bez biletu

Od minionej soboty, 1 września wszystkie dzieci w wieku do 7 lat, a także uczniowie …