Najnowsze informacje

Podatki za nieruchomości

Podatki od nieruchomości miały od początku przyszłego roku wzrosnąć o 1,9 proc. Tak się jednak nie stało. Przy 9 głosach za oraz 13 głosach przeciw projekt uchwały w tej sprawie został odrzucony.
Oznacza to, że podatki pozostaną na wysokości obowiązującej obecnie. Będą one niższe od maksymalnych stawek, jakie dopuszcza Ministerstwo Finansów. – Uzasadnienie projektu uchwały o nowych stawkach podatków od nieruchomości było dla nas niewystarczające – komentował po ubiegłotygodniowej sesji przewodniczący klubu radnych PSL Tomasz Kominek.
Tak więc kwoty podatku od gruntów będą wynosić: 0,89 zł za m kw. powierzchni od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków; 4,54 zł za 1 ha powierzchni od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych; 0,26 zł od 1 m kw. powierzchni od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego; 2,98 zł od 1 m kw. powierzchni dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną, usługową albo pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu upłynęły cztery lata i w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Podatek od budynków lub ich części wyniesie: mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej; od pozostałych budynków: o powierzchni nie przekraczającej 12 m kw., w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,61 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej; o powierzchni powyżej 12 m kw., w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,16 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej. Podatek od budowli wyniesie 2 proc. ich wartości.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …