Najnowsze informacje

Mamy w Płocku 9 pomników przyrody

W Płocku jest dziewięć pomników przyrody. W ubiegłym roku wszystkie zostały poddane zabiegom pielęgnacyjnym.
Gdzie znajdują się pomniki przyrody? Okazały dąb rośnie obok gmachu sądów przy ul. Teatralnej. Kolejny dąb znajduje się na parkingu spółki Inwestycje Miejskie przy ul. Kościuszki. Za siedzibą Związku Nauczycielstwa Polskiego, również przy ul. Kościuszki, rośnie dąb Broniewskiego. Obok katedry znajduje się platan, przy tzw. „Igiełkach” przy ul. Sienkiewicza rośnie robinia, obok niej jest następny pomnik przyrody – katalpa. Przy gmachu ZUS-u przy al. Piłsudskiego (przy krzyżu Padlewskiego) rośnie dąb, kolejny pomnik to miłorząb przy ul. Spółdzielczej (blisko parkingu przy Jesiennej). Ostatnim pomnikiem na liście jest ponownie dąb, który rośnie na prywatnym terenie przy ul. Zarzecznej.
W 2017 roku Urząd Miasta zrealizował zadanie pod nazwą: „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w granicach administracyjnych miasta Płocka”. Prace polegały między innymi na usunięciu suchych elementów drzew, cięciach redukujących korony, odciążeniu konarów, założeniu wiązań na konarach zagrażających wyłamaniem oraz rozluźnieniu gleby wokół pni. – Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina-Miasto Płock otrzymała dotację w wysokości 10 886,40 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – informuje ratuszowy zespół współpracy z mediami.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …