Najnowsze informacje

Płocki zakład karny zmienia właściciela

Na początku tego roku nastąpiła zmiana podległości Zakładu Karnego w Płocku.
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 20 listopada 2017 roku wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej inspektoratów Służby Więziennej. – Na podstawie tego zarządzenia od 1 stycznia 2018 roku Zakład Karny w Płocku znalazł się w strukturach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, co stanowi odzwierciedlenie podziału terytorialnego kraju – informuje rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Płocku kpt. Marlena Kubera.
28 grudnia ubiegłego roku w płockim zakładzie karnym odbyła się odprawa kierownictwa jednostki z udziałem dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Jacka Lenarta i dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, podczas której nastąpiło uroczyste przekazanie zakładu.
Dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi złożył załodze podziękowania za długoletnią i odpowiedzialną pracę oraz życzył dalszych sukcesów pod nowym kierownictwem. – Od 1 stycznia 2018 r. w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie wchodzić będzie 11 jednostek penitencjarnych, o łącznej pojemności 7469 miejsc – czytamy na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu SW w Warszawie.
Według informacji na stronie internetowej Zakładu Karnego w Płocku formalnie jest to jednostka penitencjarna oznaczona jako zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, w rzeczywistości realizuje zadania wykraczające poza tę kwalifikację. Oprócz recydywistów przebywają tu również odbywający karę po raz pierwszy – pozostający do dyspozycji pobliskich sądów i prokuratur, a także ukarani. Ponadto Zakład Karny w Płocku dysponuje oddziałem dla tymczasowo aresztowanych oraz oddziałem terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Od wielu lat na terenie zakładu działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, biblioteka oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …