Płock małą Genewą

Czwarta flaga, czyli flaga Narodów Zjednoczonych, została wciągnięta na maszt stojący przed płockim Ratuszem. To znak, że miasto można traktować jak polską Genewę, czyli ośrodek, w którym współpraca z ONZ wygląda modelowo. Wciągnięcie flagi i odegranie hymnu ONZ oraz odsłonięcie tablicy Regionalnego Centrum Szkoleniowego dla Władz Lokalnych rozpoczęło oficjalną uroczystość inauguracji III edycji Funduszu Grantowego.
– Zakończyliśmy dwie edycje funduszu, dziś wiemy, że to był sukces, a z każdej mamy wiele doświadczeń i wyciągniętych wniosków. Wspólnie z PKN ORLEN i Levi Strauss Poland finansujemy realizację programów organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Płocka. Te działania są wysoko oceniane przez płocczan i przez obserwatorów krajowych i zagranicznych – mówił na powitanie gości Mirosław Milewski, prezydent miasta Płocka.
Jedna z osób, która wysoko oceniła funkcjonowanie Funduszu Grantowego w Płocku była Anna Darska, zastępca stałego przedstawiciela programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, czyli UNDP. Najlepszym dowodem był fakt, że osiem kolejnych miast w kraju chce iść śladem Płocka. Najbliżej jest Ostrów Wielkopolski, gdzie już zostały powołane podobne struktury.
Spotkanie zorganizowane z okazji rozpoczęcia III edycji Funduszu Grantowego było okazją do zaprezentowania zakończonych już programów. Jolanta Serafin, szefowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Płocku opowiedziała o zachęcaniu polskich inżynierów, aby stawali się inżynierami europejskimi. Wiesław Chrobot tłumaczył, w jaki sposób zachęcał niepełnosprawnych, by „bujali się”. Efektem działań było wyciągnięcie z domów 18 osób, które do tej pory spędzały czas zamknięte w czterech ścianach. – Chcieliśmy dotrzeć do większej ilości osób, ale na przeszkodzie stanęła ustawa o ochronie danych osobowych. Wraz z trenerami, Integracyjnego Klubu Tenisa niepełnosprawni mogli nauczyć się jazdy na wózkach, uczestniczyć w treningach samoobsługi i próbować swoich sił w tenisie ziemnym. Michał Kubik opowiadał, jak dzięki pomocy Funduszu Grantowego ożywił miasto, tworząc Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki. – My działamy od siedmiu lat, ale po raz pierwszy korzystamy z Funduszu, a nie z prywatnych pieniędzy. Dzięki temu udało nam się stworzyć imprezę o zasięgu ogólnopolskim.
Wolę uczestniczenia w Funduszu Grantowym deklarował Andrzej Macenowicz, wiceprezes PKN ORLEN. – Biznes nie zawsze jest w stanie podołać swoim obowiązkom, a Płock realizuje wiele rzeczy, które w innych miastach są dopiero w sferze pomysłów. My preferujemy „Małe ojczyzny”. Płock jest taką małą ojczyzną i dlatego PKN ORLEN nadal będzie wspomagał miejskie projekty.
Do końca listopada ma zostać rozstrzygnięte, czy Levi Strauss Poland nadal będzie współfinansował Fundusz Grantowy. – Mamy dowody na to, że pieniądze zostały właściwie spożytkowane – powiedział Mirosław Nowak, prezes firmy. – Dlatego działamy w tym kierunku, aby wesprzeć Fundusz. Lokalne działania są zgodne z polityką firmy, dlatego jestem dobrej myśli, że decyzja centrali będzie pozytywna.
Do tej pory, pieniądze zostały przekazane na realizację 74 wniosków. Komitet Sterujący, który podejmuje ostateczne decyzje, rozdzielił dwa razy po ponad 500 tys. zł. W III edycji będzie ponad 600 tys. zł do rozdzielenia na ciekawe projekty. Prezydent Milewski nie ukrywał, że zapraszając przedstawicieli płockiego biznesu na otwarcie III edycji, miał nadzieję, że po wysłuchaniu wystąpień, dołączą do grona fundatorów.
III edycja ma tylko niewielkie zmiany w stosunku do dwóch poprzednich. Największa to wysokość grantów. O granty w wysokości od 10 tys. zł do 40 tys. zł mogą się starać organizacje pozarządowe, które mają siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku. W wyjątkowych sytuacjach Komitet może przyznać dotację w wysokości 80 tys. zł. Zupełną nowością są mikrogranty w wysokości do 3 tys. zł, o które wnioski mogą składać także szkoły.
Wnioski do 29 listopada
Do tej pory organizacje najpierw składały wniosek wstępny, a zakwalifikowane – wniosek pełny. Teraz składa się tylko jeden – pełny. Po ocenie wniosku przez koordynatora ds. funduszy grantowych, są one przekazywane ekspertom, którzy mają czas do 15 grudnia, kiedy to Komitet Sterujący musi podjąć ostateczne decyzje, komu pieniądze przydzieli. Do 31 grudnia muszą być podpisane umowy, a od 15 stycznia rozpoczyna się realizacja programu. Organizacje pozarządowe mają 12 miesięcy na zrealizowanie projektu, szkoły, tylko 9 miesięcy. Aby rozpocząć nowy projekt, najpierw musi być rozliczony poprzedni realizowany program.
Co zrobić, by wniosek zyskał akceptację ekspertów i Komitetu Sterującego? – Bardzo ważne jest partnerstwo z najważniejszymi instytucjami i grupami w celu wspierania procesu zrównoważonego rozwoju – tłumaczy Noemi Gryczko, koordynator ds. funduszy grantowych UNDP. – Dobrze jest, jeśli projekt jest realizowany z innymi organizacjami, partnerami biznesowymi i publicznymi lub samorządem. Pozytywnie oceniamy każdy innowacyjny pomysł, który ma pozytywny wpływ na aktywizację zawodową i wyrównywanie szans. Oczywiście najlepiej jest, gdy wniosek obejmuje więcej niż jeden obszar tematyczny.
A obszary tematyczne zawierają: podwyższenie poziomu wykształcenia mieszkańców, bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne. Dotyczą także podwyższenia poziomu jakości usług pomocy społecznej i poziomu świadomości ekologicznej Ważne są także pomysły, dzięki którym podwyższa się atrakcyjność miasta przez rozwój terenów zielonych i wspieranie środowiska gospodarczego miasta. Dokładne informacje na ten temat są na stronie: www.undp.org.
Jola Marciniak

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …