Pamiątkowe wpisy płockich prymusów

Tradycyjnie w pierwszym dniu obchodów Dni Historii Płocka najlepsi absolwenci płockich szkół ponadgimnazjalnych składają pamiątkowe wpisy w Księdze Chwały. W tym roku kolejnych kilkudziesięciu prymusów spotkało się w Ratuszu i dopisało swoje nazwiska do listy kilkuset poprzedników.
Przechowywana na co dzień w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego Księga Chwały tradycyjnie w czasie obchodów Dni Historii Płocka przenoszona jest do Ratusza. Symboliczne wpisy składają w niej mający najwyższą średnią absolwenci płockich szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku lista najlepszych absolwentów powiększyła się o kolejnych 98 nazwisk.
Prymusom towarzyszyli nauczyciele, rodzice i przedstawiciele władz miasta. Tradycję tę zapoczątkował Kajetan Morykoni, rektor Szkoły Wojewódzkiej w Płocku (taką nazwę miało wówczas Liceum Małachowskiego), założyciel Towarzystwa Naukowego Płockiego. Była ona kontynuowana do 1939 roku. Powrócono do niej w 2001 roku, po ponad sześćdziesięcioletniej przerwie. Już przy pierwszym spotkaniu podkreślano, że wejście w XXI wiek dzięki temu jest powrotem do najlepszych i najpiękniejszych płockich tradycji oświatowych wywodzących się z Małachowianki. Wyniki i sukcesy uczniów oraz nauczycieli pokazują, że przesłanie Kajetana Morykoniego przyświeca codziennej pracy i nauce.

rad
fot. UMP

Zobacz kolejny artykuł

Mieszkańcy Rutskich nie kryją niezadowolenia

W Płocku znajdziemy wiele murali – tych wykonanych przez uznanych artystów, ale także przez lokalnych …