Ostrzejsze kryteria w przyszłym roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 grudnia rozpoczęła przekazywanie pieniędzy na konta rolników. Nawet 60 procent producentów rolnych może jeszcze w tym roku otrzymać dopłaty bezpośrednie. Od nowego roku zaczną obowiązywać jednak tzw. „Wymogi wzajemnej zgodności”, które określają warunki, jakie musi spełniać rolnik, aby otrzymać dopłaty.
Po raz pierwszy w swojej historii ARiMR uruchomiła dopłaty dla rolników gospodarujących na obszarach o niekorzystnych warunkach (ONW) już w połowie listopada. W zeszłym roku w powiecie płockim wypłaty te rozpoczynały się 1 grudnia wraz z płatnościami bezpośrednimi. W sumie w powiecie z działania ONW skorzystało 3480 gospodarstw. W powiecie płockim programem objęte są tereny gmin: Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Słubice oraz niektóre wsie z gmin: Mała Wieś, Słupno, Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Radzanowo, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród. W tym roku z dotacji skorzysta ponad 3600 rolników.
Wnioski o przyznanie płatności obszarowych, w tym cukrowych, za 2008 r. można było składać w biurze powiatowym od 15 marca do 15 maja, a ostateczny termin minął 9 czerwca.
W sumie ponad 1,42 miliona polskich rolników z tytułu dopłat bezpośrednich za 2008 rok dostanie około 9,3 mld zł. Do końca grudnia ARiMR zamierza przelać pieniądze na konta około 850 tys. rolników. Pozostali dostaną pieniądze na początku przyszłego roku.
W przyszłym roku rolników będzie obowiązywało przestrzeganie ściśle określonych wymogów i norm. Od 2009 roku będą obowiązywały ostrzejsze kryteria w zakresie ochrony środowiska, dobrej kultury rolnej, identyfikacji i rejestracji zwierząt. Niestosowanie się do wymagań, których respektowanie będzie kontrolowane od przyszłego roku przez ARiMR i Inspekcję Weterynaryjną, będzie skutkowało obniżeniem płatności.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w najbliższym czasie rozpocznie wysyłanie do wszystkich rolników broszury informacyjnej, w której opisane są warunki, jakich należy przestrzegać w gospodarstwie, aby ubiegać się o płatności bezpośrednie, ONW, płatności w ramach programów rolnośrodowiskowych oraz wsparcie w ramach zalesiania gruntów rolnych.
– Przeglądałem tę broszurę i są tam zawarte same ogólniki. Miejmy nadzieję, że dojdą do skutku szkolenia, które może precyzyjniej przedstawią te zagadnienia. Jeśli chodzi o same wymagania, to nie jest to żadna nowość, wiedziałem o nich już od dawna, mieliśmy czas na dostosowanie się do nich, a teraz po prostu będą nas z tych przygotowań rozliczali. Dopłaty są po to, aby modernizować gospodarstwo, a ci którzy tego nie rozbili, teraz mają problem – mówi Krzysztof Zieliński rolnik z powiatu płockiego.
Broszura będzie rozsyłana począwszy od początku grudnia, za pośrednictwem poczty i trafi do każdego rolnika.   

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …