Najnowsze informacje

Ornitolodzy nie zaprotestują

Być może na początku przyszłego roku wojewoda mazowiecki wyda decyzję środowiskową dotyczącą budowy północnej obwodnicy Płocka. Chodzi o drogę, która połączy ulicę Wyszogrodzką z drogą z Goślicami. W granicach miasta budową ma zająć się samorząd, na terenie powiatu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Gdy powstanie obwodnica północna oraz droga od Dobrzykowskiej do Gór, centrum miasta zostanie odciążone od ruchu tranzytowego. Kiedy to jednak nastąpi, trudno powiedzieć. W pierwszej wersji obwodnica północna miała być już gotowa, według kolejnych, na jej wybudowanie potrzeba od czterech do nawet ośmiu lat.
Na razie inwestorzy mogli ograniczyć się jedynie do przygotowań oraz oczekiwania na decyzję środowiskową określającą, jak zminimalizować wpływ drogi na środowisko. Pierwsza decyzja ministra ochrony środowiska zostało wydana we wrześniu tego roku, ale nie zgodzili się z nią ornitolodzy.
Według Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przy drodze nie powinno być roślin, które są pokarmem dla ptaków oraz takich, które stanowią dla nich schronienie. Ekrany dźwiękochłonne nie powinny być przezroczyste. Ornitolodzy domagali się również, by piasek potrzebny przy budowie był wydobywany z Wisły tylko z miejsc przez nich wskazanych. Minister środowiska zgodził się co do wymagań dotyczących roślin i ekranów ochronnych. Wiele wskazuje na to, że ornitolodzy nie będą już mieli kolejnych zastrzeżeń. Jeśli tak się stanie, to decyzja ministra powinna się uprawomocnić w pierwszych dniach roku 2007 i wtedy do pracy będzie mógł przystąpić wojewoda mazowiecki. 
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …