Obajtek zastąpił Jasińskiego

W ubiegłym tygodniu Rada Nadzorcza PKN ORLEN dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Ze stanowiska prezesa zarządu odwołany został Wojciech Jasiński, a pełnienie tej funkcji powierzono Danielowi Obajtkowi.
Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała wiceprezesa zarządu Mirosława Kochalskiego oraz członka zarządu ds. Inwestycji i Zakupów Marię Sosnowską. Rada postanowiła też oddelegować do funkcji członka zarządu Józefa Węgreckiego, powołanego wcześniej w skład Rady Nadzorczej z mandatu Ministra Energii działającego w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa.
Daniel Obajtek, w związku z powołaniem od dnia 6 lutego 2018 r. na stanowisko prezesa zarządu PKN ORLEN SA, złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Energa SA w dniu 5 lutego 2018 r. Funkcje tę sprawował od lutego 2017 roku, kierując spółką w zakresie finansów, zarządzania ładem korporacyjnym, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, polityki personalnej, polityki prawnej, polityki wizerunkowej i dialogu społecznego.
Przed objęciem stanowiska prezesa zarządu Energi SA Daniel Obajtek sprawował funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(t)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie Związku Miast Polskich

Z inicjatywy władz Płocka, Związek Miast Polskich powołał stałą komisję partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotkanie odbyło się …