Nowa placówka opiekuńcza przy ul. Południowej

Przy ul. Południowej powstał nowy obiekt – placówka dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Całodobową opiekę znajdzie w niej 14 podopiecznych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązująca od 1 stycznia 2012 r., zobowiązała samorządy powiatowe do sukcesywnego przekształcenia istniejących dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych w „małe” placówki. Powiaty mają na to 9 lat, co oznacza, że od 1 stycznia 2021 roku będą mogły funkcjonować tylko maksymalnie 14-osobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których będą mogły przebywać dzieci powyżej 10 roku życia.
W Płocku w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej opieką objętych jest około 100 dzieci. W Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym przy ulicy Mościckiego – gdzie działa placówka o charakterze interwencyjnym i socjalizacyjnym – przebywa obecnie ponad 50 dzieci. Uzupełnieniem systemu są rodzinne domy dziecka – docelowo ma ich być w Płocku cztery oraz zawodowe rodziny zastępcze. W rodzinnych domach dziecka liczba podopiecznych waha się od siedmiorga do dziesięciorga dzieci. W rodzinach zastępczych w Płocku przebywa obecnie ponad dwadzieścioro dzieci. – Pierwszym krokiem dostosowania w naszym mieście instytucjonalnej pieczy zastępczej do wymogów ustawy jest wybudowanie tego obiektu – wyjaśnia prezydent Nowakowski. – Jest to początek reorganizacji Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, w wyniku której od stycznia 2021 r. mają funkcjonować tylko 14-osobowe placówki.

Reklama

Budowa obiektu przy ul. Południowej 13 zakończyła się przed terminem, 18 marca zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie. Obecnie trwa wyposażanie budynku w meble i potrzebny sprzęt oraz procedura uzyskania pozwoleń wymaganych dla tego rodzaju placówek. Dzieci wprowadzą się do nowego domu w maju.
Budowa kosztowała prawie 2,2 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu miasta. Natomiast na wyposażenie pomieszczeń oraz zatrudnienie kadry merytorycznej pozyskano ponad 600 tys. zł z Unii Europejskiej w ramach projektu „Mój Dom – Moje Miejsce”. W placówce zatrudnionych będzie dziewięć osób, m. in.: wychowawcy i psycholog.

tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie Związku Miast Polskich

Z inicjatywy władz Płocka, Związek Miast Polskich powołał stałą komisję partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotkanie odbyło się …