Najnowsze informacje

Nie ma pieniędzy na drogi

Pomimo problemów z finansowaniem budowy nowego płockiego mostu cały czas trwają prace montażowe. Można już podziwiać kolorystykę powstającego obiektu.
Najpoważniejsze prace trwają obecnie na moście głównym, czyli w części nurtowej. W ciągu dwóch najbliższych tygodni zamontowana zostanie połowa lin. Dzięki temu podwieszonych zostanie osiem segmentów przęsła nurtowego, które składa się z siedemnastu segmentów. Dotychczas zamontowano dziesięć, z których dwa pierwsze przy pylonach nie są podwieszane. Prace związane z podnoszeniem segmentów i montażem want wykonuje Freyssinet Polska.
Niestety z budową nowego mostu przez Wisłę wiążą się nie tylko informacje o postępie w pracach. Jak udało nam się dowiedzieć w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Płocka nadal Ministerstwo Infrastruktury nie przyznało środków z funduszy strukturalnych na budowę dróg dojazdowych do nowego mostu, choć jak zapewniał miesiąc wcześniej prezydent Mirosław Milewski, nastąpi to w październiku.
Dopóki nie będzie środków unijnych na budowę dróg dojazdowych miasto nie zdecyduje się na ogłoszenie przetargu.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …