Naukowe granty od miasta

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski wręczył pierwsze granty naukowe doktorom i profesorom płockich uczelni. Finansowe wsparcie miasta to finał podjętych 1,5 roku temu rozmów pomiędzy władzami miasta i szkół wyższych. Pomysł ma ułatwiać i mobilizować naukowców do promowania własnej działalności badawczej. A uczelniom zapewnić większą liczbę własnych, samodzielnych pracowników naukowych. Pierwsze granty komisja konkursowa przyznała 13 wykładowcom.
Pierwsze propozycje dotyczące zapewnienia wsparcia finansowego dla naukowców z płockich uczelni zapewniającego przygotowanie własnej, samodzielnej kadry naukowej pojawiły się 1,5 roku temu. – To bardzo ważne spotkanie dla Płocka, w kontekście tego, że często mówimy o tym, aby rozwijać Płock jako miasto studenckie i akademickie. Dziś po wielu tygodniach współpracy z uczelniami wyższymi robimy w tę stronę ważny, realny krok. Pomysł grantów dla naukowców, którzy chcą zrobić habilitację i rozwijać swoją karierę naukową, dziś wchodzi w życie – mówił podczas podpisania umowy z rektorami uczelni i uroczystego wręczenia grantów prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Prezydent podkreślał, że miastu zależy na rozwoju środowiska naukowego w Płocku i wzmacnianiu uczelni w tym, aby miały jak najwięcej samodzielnych pracowników naukowych. Samorząd w różny sposób wspiera uczelnie. – Jesteście państwo przyszłością akademickiego Płocka – mówił po wręczeniu grantów doktorantom prezydent Nowakowski.
Na ogłoszony przez miasto konkurs wpłynęło trzynaście prac. W tym sześć z Płockiej Filii Politechniki Warszawskiej, sześć z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku i jedna ze Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica. Politechnika Warszawska na granty otrzymała 400 tys. zł, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 108 tys. zł, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica – 34 tys. zł. Pomysł takiej formy wsparcia dla uczelni i budowania własnej samodzielnej kadry naukowej chwalili rektorzy płockich uczelni. – Opracowując warunki konkursu zakładaliśmy, że pozytywnie opiniowane będą te wnioski, które gwarantują w szybkim czasie dotarcie do stopnia doktora habilitowanego a przynajmniej dotarcie do tego poziomu lub tytułu profesorskiego. Mniemam, że dorobek naukowy państwa sprzyja temu, abyśmy w okresie tego roku, a maksymalnie dwóch lat, mogli świętować państwa sukcesy naukowe – mówił prof. Janusz Zieliński, prorektor Politechniki Warszawskiej Filii Płock, który jest jednym ze współautorów warunków konkursu na granty badawcze. Profesor Zieliński podkreślał, że w przypadku Politechniki czterech z doktorantów PW jeszcze w tym roku, być może już po wakacjach, zakończy działania, a pozostała dwójka w pierwszym półroczu roku przyszłego. – Niezależnie od konkursu miesiąc temu mieliśmy habilitację na wydziale ekonomii. Nasze deklaracje sprzed 1,5 roku, kiedy mówiłem, że przynajmniej cztery osoby będą robiły habilitacje, są realizowane – mówił prof. Zieliński.
Profesor Maciej Słodki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dodawał, że akademickość miasta to młode, samodzielne kadry naukowe. – Niewiele uczelni może pochwalić się taką współpracą z samorządem miasta. Płocki przykład jest ewenementem w skali kraju. Cały proces budowania akademickości musi trwać wiele lat. Podpisana dziś umowa i pierwsze wręczone granty naukowe są bardzo istotnym filarem w tej kwestii. Dziś korzystamy z doświadczeń profesorów, naukowców z zewnątrz. Mam nadzieję, że za kilka lat będziemy korzystali z doświadczeń i wiedzy własnej kadry – mówił prof. Maciej Słodki.
Prorektor Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica dr Daniel Korzan zwracał uwagę, że naukowcy, którzy jako pierwsi skorzystają ze wsparcia miasta i wejdą na bardziej zaawansowaną ścieżkę naukową, będą mentorami dla innych pracowników uczelni motywujących do podjęcia pracy nad własnym rozwojem naukowym. A dzięki współpracy miasta i uczelni proces dążenia do akademickości będzie trwały.
Granty będą przyznawane na dwa lata. Na dofinansowanie projektów badawczo – naukowych w budżecie miasta zabezpieczono 200 tysięcy w tym roku i 250 tys. zł w roku przyszłym. O tym, kto je otrzyma, decydowała komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli władz miasta i wszystkich uczelni. Wyniki badań będą zaprezentowane podczas specjalnej konferencji naukowej i zamieszczone w publikacji. Granty będą przyznawane na przeprowadzenie prac naukowych, których wyniki będą służyć między innymi rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, wzrostowi efektywności zarządzania jednostkami administracji publicznej, rozwojowi infrastruktury społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji oświaty, kultury, służby zdrowia i pomocy społecznej, wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności regionu płockiego, zacieśnianiu współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, rozwojowi dziedzin wiedzy i potencjału naukowo-badawczego regionu, rozwiązywaniu problemów zdrowotnych miasta Płocka w perspektywie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy jakości życia mieszkańców Płocka, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mieszkańców Płocka, kultywowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego.
O przyznanie grantów na przeprowadzenie prac naukowych, których wyniki będą służyły lokalnej społeczności, mogły starać się osoby ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego, które nie przekroczyły 50 roku życia. Komisja konkursowa pod uwagę brała także dotychczasowe osiągnięcia naukowe, a także pozytywną opinię macierzystej uczelni.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Mieszkańcy Rutskich nie kryją niezadowolenia

W Płocku znajdziemy wiele murali – tych wykonanych przez uznanych artystów, ale także przez lokalnych …