Nauczyciele zdają egzaminy

Kolejni nauczyciele przygotowują się do egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego. Jeszcze w wakacje, w sesji letniej, do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi ich 39.
Obecnie w płockich szkołach ogółem zatrudnionych jest 2515 nauczycieli. W tym dyplomowanych: 1605, mianowanych: 448, kontraktowych: 385, stażystów: 77.
W sesji letniej do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 39 osób. – Nauczyciele dyplomowani i mianowani stanowią większość w placówkach prowadzonych przez miasto. Z satysfakcją stwierdzam, że kadry systematycznie podnoszą i doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w różnych formach kształcenia. Wspieramy ich w tym i corocznie w budżecie miasta rezerwujemy na ten cel określoną pulę środków – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Pieniądze przeznaczone są m.in. na dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych, za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, jak też na szkolenia rad pedagogicznych i organizację szkoleń dla kadry kierowniczej. – W 2017 r. na dofinansowanie kształcenia nauczycieli wypłaciliśmy z budżetu miasta ponad 281 tys. zł. W tym roku zaplanowaliśmy na ten cel 590 tys. zł. Dodatkowo na szkolenia rad pedagogicznych w 2017 roku wydaliśmy z budżetu ponad 289 tys. zł, a w tym roku jest to prawie 335 tys. zł. Niezwykle cieszy też to, że po spełnieniu ustawowych wymagań, nauczyciele sukcesywnie wnioskują o wyższy stopień awansu zawodowego – dodaje prezydent Nowakowski.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Nowa placówka opiekuńcza przy ul. Południowej

Przy ul. Południowej powstał nowy obiekt – placówka dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki …