Najlepsi w Małej Wsi

Podczas XX Dni Gminy Mała Wieś zostały wręczone nagrody wójta uczniom za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.
Nagrody otrzymali uczniowie, którzy na świadectwie mieli średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania lub zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.
Podczas Dni Gminy Mała Wieś wójt Zygmunt Wojnarowski oraz przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Jeznach wręczyli uroczyście nagrody 43 uczniom.

(gsz)
fot. Ze zbiorów UG Mała Wieś

Zobacz kolejny artykuł

Przetarg na remont mostu

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na remont mostu im. Legionów Piłsudskiego. W ramach prac drogowcy …