Najlepsi w Małej Wsi

Podczas XX Dni Gminy Mała Wieś zostały wręczone nagrody wójta uczniom za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.
Nagrody otrzymali uczniowie, którzy na świadectwie mieli średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania lub zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.
Podczas Dni Gminy Mała Wieś wójt Zygmunt Wojnarowski oraz przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Jeznach wręczyli uroczyście nagrody 43 uczniom.

(gsz)
fot. Ze zbiorów UG Mała Wieś

Zobacz kolejny artykuł

Niezwykły spacer fotograficzny

Już w najbliższą sobotę, 6 października, Płocka Grupa Fotograficzna zaprasza na wyjątkowy spacer z okazji …

Daleko od szosy

Każda rodzina, która kupuje działkę pod budowę domu lub decyduje się zakupić mieszkanie na nowym …