Nagrody dla młodych przyjaciół przyrody

Ponad 130 dzieci i uczniów z 37 jednostek oświatowych miasta Płocka otrzymało nagrody w konkursie „Przyroda – Twój Przyjaciel”. Była to 45. edycja konkursu, do udziału w którym zaprosił płocki okręg Ligi Ochrony Przyrody.
Podsumowanie konkursu odbyło się w pawilonie dydaktycznym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Uczestnicy nagradzani byli w następujących kategoriach wiekowych: dzieci z przedszkoli, dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III, dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI, młodzież z gimnazjum, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
Tematem tegorocznej edycji byli „Mieszkańcy ekosystemów wodnych”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o różnorodności gatunków roślin i zwierząt wodnych, poznanie środowiska wodnego i jego roli w przyrodzie.
Projekt „Przyroda – Twój Przyjaciel” jest jednym z sześciu głównych, corocznych zadań realizowanych w ramach działalności statutowej prowadzonej przez płocki okręg Ligi Ochrony Przyrody.
Sponsorem działalności statutowej płockiego okręgu LOP w zakresie działań edukacyjno-oświatowych w dziedzinie ochrony przyrody, podobnie jak w roku ubiegłym, jest PKN ORLEN. Wsparcie finansowe Koncernu umożliwia okręgowi płockiemu LOP kontynuowanie działalności statutowej i prowadzenie bardziej efektywnych działań w dziedzinie ochrony przyrody. Dlatego też w uroczystości wręczania nagród wzięła udział Wioletta Kulpa, kierownik Działu Sponsoringu Społecznego PKN ORLEN.
Nagrodzone prace można oglądać w pawilonie dydaktycznym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do końca wakacji.

Opr. (gsz)
fot. Ze zbiorów PKN ORLEN

Zobacz kolejny artykuł

Jedziesz zaśnieżonym samochodem? Mandat nawet 500 złotych!

Kurtyna śnieżna ograniczająca widoczność to poważne zagrożenie dla kierowców. Powstaje ona, gdy przed nami jedzie …

Płocka firma pomaga TOPR-owi

Śmigłowiec Sokół W-3 to maszyna od wielu lat używana przez ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. …