Nagrody dla młodych przyjaciół przyrody

Ponad 130 dzieci i uczniów z 37 jednostek oświatowych miasta Płocka otrzymało nagrody w konkursie „Przyroda – Twój Przyjaciel”. Była to 45. edycja konkursu, do udziału w którym zaprosił płocki okręg Ligi Ochrony Przyrody.
Podsumowanie konkursu odbyło się w pawilonie dydaktycznym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Uczestnicy nagradzani byli w następujących kategoriach wiekowych: dzieci z przedszkoli, dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III, dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI, młodzież z gimnazjum, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
Tematem tegorocznej edycji byli „Mieszkańcy ekosystemów wodnych”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o różnorodności gatunków roślin i zwierząt wodnych, poznanie środowiska wodnego i jego roli w przyrodzie.
Projekt „Przyroda – Twój Przyjaciel” jest jednym z sześciu głównych, corocznych zadań realizowanych w ramach działalności statutowej prowadzonej przez płocki okręg Ligi Ochrony Przyrody.
Sponsorem działalności statutowej płockiego okręgu LOP w zakresie działań edukacyjno-oświatowych w dziedzinie ochrony przyrody, podobnie jak w roku ubiegłym, jest PKN ORLEN. Wsparcie finansowe Koncernu umożliwia okręgowi płockiemu LOP kontynuowanie działalności statutowej i prowadzenie bardziej efektywnych działań w dziedzinie ochrony przyrody. Dlatego też w uroczystości wręczania nagród wzięła udział Wioletta Kulpa, kierownik Działu Sponsoringu Społecznego PKN ORLEN.
Nagrodzone prace można oglądać w pawilonie dydaktycznym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do końca wakacji.

Opr. (gsz)
fot. Ze zbiorów PKN ORLEN

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie Związku Miast Polskich

Z inicjatywy władz Płocka, Związek Miast Polskich powołał stałą komisję partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotkanie odbyło się …