Najnowsze informacje

Na razie wystarczy trzynastu

Obecnie w gminie Bielsk w radzie gminy zamiast 15 radnych zasiada jedynie 13. Z mandatu zrzekł się obecny wójt gminy – Józef Rozkosz oraz jeden z bielskich przedsiębiorców, który nad urząd wybrał interesy i prowadzenie własnej firmy. Niestety, nikt do rady awansem nie wejdzie. Konieczne są nowe wybory uzupełniające. W przypadku miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców, nowa ordynacja wyborcza nie obowiązuje. Termin ustali wojewoda mazowiecki, najprawdopodobniej w styczniu bądź lutym.
– Obecny stan rady tworzy wystarczające kworum do podejmowania uchwał w normalnym trybie – mówi wójt Józef Rozkosz.
Na jej czele stoi przewodniczący Rajmund Sieradzki z Goślic. Wybrano również przewodniczących pięciu komisji. Komisję budżetową i finansową prowadzi Andrzej Wochowski, komisję oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej – Elżbieta Kaczmarczyk, rolnictwa, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami – Lech Wiśniewski, bezpieczeństwa porządku publicznego, ochrony środowiska i promocji gminy – Bogumił Mazurkiewicz oraz komisję rewizyjną – Andrzej Tomaszewski. Rada gminy zmniejszyła liczbę komisji z 6 plus dodatkowych dwóch doraźnych na 5. – W 2007 roku najprawdopodobniej dojdzie komisja statutowa – zaznacza jednak wójt gminy.
Radni na najbliższej sesji, która odbędzie się w Bielsku 14 grudnia, obradować będą na temat budżetu gminy na rok następny.
BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …