Miasto na gazie

Tylko w 2004 roku do sieci gazowej w Gostyninie podłączyło się 53 odbiorców. W tym roku wpłynęło około 40 wniosków indywidualnych o przyłączenie do sieci i około 15 wniosków od firm, instytucji i podmiotów. Sieć gazowa na terenie miasta ma długość 37 km i z roku na rok ma się wydłużać. Wprawdzie podwyżki gazu zdarzają się ostatnio coraz częściej, ale to i tak nadal najtańsze źródło energii grzewczej. Obecnie rozbudową sieci zajmuje się Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka rozdzielnia Gazu w Kutnie. W 1998 r. na wniosek burmistrza, a także przy deklaracji gostynińskich zakładów (Elgo, PEC, PGNiG Warszawa) wybudowano stację redukcyjno-pomiarową w Leśniewicach oraz gazociąg średniego ciśnienia do ul. Kolonia. Potem stopniowo do sieci przyłączono Elgo, PEC, szpital w Zalesiu oraz kilku indywidualnych odbiorców.
Intensywna rozbudowa sieci ma miejsce od 2002 r. Sprzedaż gazu wciąż rośnie. W tym roku rozbudowa sieci odbywała się w oparciu o już istniejący gazociąg (dociera do mieszkańców 56 ulic w mieście), zbudowano sieć przy ul. Norwida. W planach jest realizacja gazociągu przy ulicach Wiosennej, Solidarności, Kościuszkowców, Kowalskiej, Krośniewickiej.
Do końca 2006 r. do sieci gazowej mają być przyłączone następujące obiekty: Izolbet przy ul. Kowalskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Krośniewickiej 2, Wspólnota Mieszkańców przy ul. Krośniewickiej 2a, Zespół Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej przy ul. Kowalskiej 5, kotłownie w obiektach Urzędu Miasta Gostynina i MTBS (ul. Bierzewicka 14, 17a i c, Wyszyńskiego 11, Targowa 5b, 5e i 5f), Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Polnej 9, firma Pietrzak Holding oraz kilkudziesięciu odbiorców indywidualnych.
Nie wiadomo jeszcze, czy i jak długo potrwa koniunktura na gaz. Rzeczywiście biorąc pod uwagę inne źródła energii, to jest najtańsze, więc gostynianie, którzy mogą, chętnie z niego korzystają.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …