Najnowsze informacje

Mazowsze dba o zielone oazy

Na ósmym finale ekologicznej akcji „Porządkujemy i odnawiamy las 2007” wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście spotkali się w przyjaznych progach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. Podsumowanie konkursu odbyło się w czwartek 4 października 2007 roku, dokładnie w dniu, w którym wspomina się patrona ekologów – św. Franciszka, dla którego świat stworzony był najważniejszą wartością.
Odbywający się na całym Mazowszu już po raz ósmy z kolei konkurs, w Płocku koordynowany przez „Tygodnik Płocki”, ma się bardzo dobrze. Każdego roku zgłaszają się do niego placówki oświatowe, które chcą sadzić, sprzątać i pielęgnować las – dobro natury, które za troskę odwdzięcza się z nawiązką.
W tym roku do konkursu przystąpiło 20 placówek (w tym jeden Dom Pomocy Społecznej). Co ważne – wszyscy otrzymali nagrody, a to dzięki szczodrobliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który finansuje nagrody finansowe oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, który funduje uczestnikom nagrody rzeczowe.
W progach szkoły na ósmym finale wszystkich witał jej dyrektor – Stanisław Wróblewski, w opinii którego wszyscy, którzy chcą dbać o leśny ekosystem, to ni mniej ni więcej, tylko ambasadorowie przyrody. Dopisali zaproszeni goście m.in. Tomasz Skrzyczyński – dyrektor wydziału edukacji w WFOŚiGW w Warszawie, Bogumiła Będzikowska – dyrektor płockiego Biura Terenowego WFOŚiGW, która od lat wiernie sekunduje konkursowi, Dariusz Pieniak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Wojciech Rygalski – dyrektor płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Byli także wszyscy nadleśniczowie, którzy koordynują konkurs na terenie swoich nadleśnictw: Jacek Liziniewicz z Gostynina, Ryszard Bijak z Łącka i Zbigniew Suchodolski. Wszyscy wyrażali nadzieję, że dzięki edukacji prowadzonej w praktyczny sposób w przyszłości lasów będzie więcej, będą bardziej zadbane, będzie w nich mniej śmieci.
Tradycyjnie już kategorią, która cieszyła się największym zainteresowaniem uczestników, było sprzątanie lasu. Cieszy udział coraz większej liczby przedszkoli, a w tym roku po raz pierwszy także płockiego DPS-u. Cieszy też fakt, że wiele szkół bierze udział w kolejnych edycjach akcji. Wszystkie opracowania konkursowe oceniła i nagrody przyznała komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Nadleśnictw w Gostyninie, Łącku i Płocku, WFOŚiGW oraz „Tygodnika Płockiego”.
W konsekwencji na finale w Gostyninie pięć szkół otrzymało nagrody rzeczowe, ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi. Były to m.in. telewizor, drukarka, mikroskop i mikrofony. Nagrody te otrzymali: LO im. T. Kościuszki (szkoła m.in. posprzątała 2 ha lasu), Szkoła Podstawowa w Iłowie (sadzili las i prowadzili prace pielęgnacyjne), Gimnazjum Publiczne w Nowym Duninowie (posprzątali 230 ha lasu), Szkoła Podstawowa w Gąbinie (posprzątali 50 ha), Szkoła Podstawowa w Borkach (interesujący program edukacyjny). Ponadto nagrody rzeczowe otrzymały osoby, które wykonały zadanie dodatkowe – opracowały materiał na temat energii odnawialnej. Były to: Marta Karczewska z Gimnazjum w Nowym Duninowie, Beata Krzemińska z Koła Ekologicznego w SP w Mochowie i Czesława Szczech – nauczycielka z Samorządowego Przedszkola w Łącku
Dziesięć placówek szkolnych otrzymało w konkursie nagrody finansowe w wysokości 1.000 tys. zł. Są to: Samorządowe Przedszkole „Pod Topolą” w Łącku, Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku, Miejskie Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 2 w Gostyninie, Miejskie Przedszkole nr 4 w Gostyninie, Miejskie Przedszkole nr 5 w Gostyninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku, Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie, Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu, Szkolne Koło LOP w Szkole Podstawowej w Bożewie.
Główni laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe w wysokości 2.000 zł. W kategorii „realizacja programu edukacyjnego” za przeprowadzenie różnorodnych i ciekawych programów edukacyjnych nagrodzono Szkołę Podstawową nr 3 w Gostyninie i Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu. W kategorii „prace pielęgnacyjne” nagrodę przyjęła Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu, która pielęgnowała 15 ha lasu. W kategorii „zalesianie” za posadzenie 2,8 ha lasu nagrodzono Koło LOP w Szkole Podstawowej w Mochowie. W kategorii „porządkowanie systemów leśnych” nagrodę za posprzątanie (i sprzątanie każdego roku dużych powierzchni leśnych) 130 ha lasu odebrała Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie. I wreszcie nagroda generalna – jednogłośnie 4.000 zł przyznano Zespołowi Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym za całokształt działań konkursowych (m.in. sprzątanie 212 ha lasu, sadzenie 30 arów lasu, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 80 arach lasu i realizację interesującego programu edukacyjnego).
Trzeba podkreślić, że leśny konkurs może się dziać dzięki życzliwej i rzetelnej pracy leśników oraz nauczycieli, którzy koordynują prace w szkołach. Dlatego już od kilku lat, w podziękowaniu za wkład pracy, otrzymują oni nagrody rzeczowe. W tej edycji wyróżnienia otrzymały nauczycielki: Małgorzata Dylewska i Alicja Wróblewska z SP nr 3 w Gostyninie, Alicja Nadrowska z SP w Mochowie, Damrawa Korzeniewska ze SOS-W nr 1 w Płocku, Marzena Krasnodębska, Marzanna Podrażka i Elżbieta Lewandowska z ZPO w Szczawinie Kościelnym, Krystyna Włoczewska i Anna Jawidzyk z SP w Bożewie.
W gronie wyróżnionych leśników znaleźli się: Maciej Krzemiński z Leśnictwa Gąbin, Jerzy Downarowicz z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Łownych w Nowym Miszewie, Bartosz Bazela z Nadleśnictwa Gostynin, Sylwester Kosada z Leśnictwa Kruk, Jerzy Lewandowski z Leśnictwa Podgórze, Sławomir Waćkowski z Leśnictwa Duninów, Andrzej Jankiewicz z Leśnictwa Słupno.
Finałowi konkursu „Porządkujemy i odnawiamy las 2007” towarzyszyła bogata oprawa artystyczna. Bohaterowie konkursu i goście mogli obejrzeć przedstawienie ekologiczne z udziałem „Agencji Ochrony Środowiska” oraz niezwykle widowiskowy pokaz tańca w wykonaniu zespołu „Ananasy”, zdobywającego nagrody na konkursach w regionie i całym kraju. „Ananasy” prowadzi Mirosława Pietrzak, choreografem jest Elżbieta Tomczak (miesiąc temu zastąpiła Ewę Gieras). W tle obu spektakli – teatralnego i tanecznego – można było podziwiać oryginalne dekoracje leśno-ekologiczne, dzieło wspólnej pracy nauczycieli z SP nr 3: Małgorzaty Dylewskiej, Alicji Wróblewskiej i Beaty Dutkiewicz. Na koniec wszyscy uczestnicy finału, dla siebie i dla potomności, stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
Elżbieta Grzybowska

Zobacz kolejny artykuł

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …

Medal „Laude Probus” dla kuszników i autorki

Do grona laureatów honorowego wyróżnienia – medalu „Laude Probus” dołączyli nowi uhonorowani. „Zasługującymi na pochwałę” …