Mamy 11 stulatków na Mazowszu Płockim. Dostaną miesięcznie ponad 4000 zł

Każdy stulatek otrzymuje specjalne świadczenie honorowe. Jego wysokość dla osób, które ukończą 100 lat, od marca 2019 r. do lutego 2020 r. wyniesie 4 003,88 zł.
Wraz z ukończeniem 100 lat seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego.
Jak informuje nas Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego, od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r. świadczenie honorowe przyznaje się w wysokości 3 731,13 zł brutto. Rok wcześniej było to 3 536,87 zł, dwa lata temu – 3 408,62 zł. Nowa kwota może sprawić seniorom jeszcze większą radość. Osoby, które ukończą 100 lat w okresie od marca 2019 r. do lutego 2020 r., będą otrzymywać do końca życia comiesięczne świadczenie w wysokości aż 4 003,88 zł.
Aby otrzymać świadczenie honorowe, wystarczy ukończyć 100 lat. Nie trzeba składać wniosków ani formularzy, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. Świadczenie może przekazywać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W północnej części województwa mazowieckiego ZUS wypłaca je obecnie 37 osobom.
Oto liczba stulatków otrzymujących świadczenie honorowe z ZUS w poszczególnych powiatach: 9 stulatków – powiat płocki (oraz Płock), 6 stulatków – powiat ostrowski, 4 stulatków – powiat ostrołęcki (oraz Ostrołęka), 4 stulatków – powiat wyszkowski, 3 stulatków – powiat makowski, 3 stulatków – powiat pułtuski, 2 stulatków – powiat mławski, 2 stulatków – powiat płoński, 2 stulatków – powiat sierpecki, 1 stulatek – powiat ciechanowski, 1 stulatek – powiat przasnyski.

szat

Zobacz kolejny artykuł

Mieszkańcy Rutskich nie kryją niezadowolenia

W Płocku znajdziemy wiele murali – tych wykonanych przez uznanych artystów, ale także przez lokalnych …