Mają pierwszych inżynierów

Pierwsze w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dyplomy inżynierskie wręczone. Odebrało je 28 studentów, którzy zakończyli siedem semestrów nauki.
Pierwsi absolwenci PWSZ z tytułem inżyniera studiowali na kierunku informatyka w trybie studiów inżynierskich. Możliwość kształcenia w takiej formule uczelnia zapewniła w 2014 roku. Jest to jedyny kierunek inżynierski na tej uczelni. Inżynierskie dyplomy wręczone zostały podczas uroczystej gali.
W trakcie uroczystości zostały również wręczone świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresów: „Rozwój osobisty – studia coachingu” oraz „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” z oferty Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, a także z zakresu „Rachunkowość budżetowa” z oferty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki.

rad
fot. ze zbiorów PWSZ

Zobacz kolejny artykuł

Nasze miasto odwiedziła delegacja z Huai’an

Z gośćmi z Chin spotkał się zastępca prezydenta Płocka Roman Siemiątkowski. Rozmawiano o doświadczeniach obu …

Świąteczna zbiórka Banku Żywności

Jak co roku wolontariusze Banku Żywności w Płocku pod koniec listopada przygotowują się do świątecznej …