Mają pierwszych inżynierów

Pierwsze w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dyplomy inżynierskie wręczone. Odebrało je 28 studentów, którzy zakończyli siedem semestrów nauki.
Pierwsi absolwenci PWSZ z tytułem inżyniera studiowali na kierunku informatyka w trybie studiów inżynierskich. Możliwość kształcenia w takiej formule uczelnia zapewniła w 2014 roku. Jest to jedyny kierunek inżynierski na tej uczelni. Inżynierskie dyplomy wręczone zostały podczas uroczystej gali.
W trakcie uroczystości zostały również wręczone świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresów: „Rozwój osobisty – studia coachingu” oraz „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” z oferty Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, a także z zakresu „Rachunkowość budżetowa” z oferty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki.

rad
fot. ze zbiorów PWSZ

Zobacz kolejny artykuł

Nowa placówka opiekuńcza przy ul. Południowej

Przy ul. Południowej powstał nowy obiekt – placówka dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki …