Lepszy stan techniczny

Kolejną kontrolę autobusów komunikacji miejskiej przeprowadził na całym Mazowszu Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Największą poprawę stanu technicznego, w stosunku do poprzedniej kontroli, zanotowano w Ostrołęce i Płocku.

Sprawdzono losowo 215 pojazdów. Kontrole odbyły się w: Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Sochaczewie, Ostrołęce, Ciechanowie i Płocku. W 31% skontrolowanych przypadków wykryto uchybienia stanu technicznego, do ruchu nie dopuszczono 18% z nich (czerwcowa kontrola 278 pojazdów wykazała 39% uchybień). Zatrzymano 67 dowodów rejestracyjnych (poprzednio 110). Liczba autobusów niedopuszczonych do ruchu wyniosła 39 (poprzednio 53). Inspektorzy sprawdzali też czas pracy kierowców.
Największą poprawę stanu technicznego autobusów zanotowano w Ostrołęce i Płocku. W obu miastach liczba pojazdów niedopuszczonych do ruchu zmniejszyła się średnio o połowę. W Warszawie, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie nie odnotowano znaczącej poprawy stanu technicznego przewoźników miejskich.
W Płocku skontrolowano ostatnio 28 autobusów z taboru komunikacji miejskiej. Czasowo zatrzymano 11 dowodów rejestracyjnych, a 4 pojazdy nie zostały dopuszczone do ruchu
– Badania kontrolne przeprowadzane były od września do października – mówi Andrzej Łuczycki, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. – Celem było sprawdzenie efektów poprzedniej kontroli, a w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa transportu zbiorowego w regionie.
Najczęstszymi usterkami technicznymi były: zły stan ogumienia, wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzony mechanizm zamykania drzwi, brak wymaganych wyjść awaryjnych, niesprawne samo powroty drzwi, niesprawne światła, niesprawny układ hamulcowy, nadmierne dymienie z układu wydechowego, uszkodzony układ pneumatyczny i pęknięte szyby pojazdów. WITD wydał decyzje o ukaraniu przewoźników za wykryte naruszenia.
Po zakończeniu kontroli wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zorganizował spotkanie na ten temat z przedstawicielami władz miast Mazowsza oraz miejskich przedsiębiorstw zbiorowego przewozu osób. – Obserwujemy pewną poprawę bezpieczeństwa komunikacji miejskiej – powiedział na spotkaniu. – Teraz uważniej przyjrzymy się przewoźnikom prywatnym.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach 7 oddziałów terenowych. Oprócz warszawskiego, w ostatnich latach powstały oddziały w: Ciechanowie, Garwolinie, Grójcu, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. WITD przeprowadza kontrole autobusów od 2 do 4 razy w roku.     szat

Zobacz kolejny artykuł

Mieszkańcy Rutskich nie kryją niezadowolenia

W Płocku znajdziemy wiele murali – tych wykonanych przez uznanych artystów, ale także przez lokalnych …