Najnowsze informacje

Kutno gminą Fair Play

Gmina z samego centrum Europy została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Gmina Fair Play”. Dokonania Kutna zauważyła Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. 12 października przyznano miastu nie tylko tytuł i certyfikat Gminy Fair Play 2005, ale też wyróżnienie w kategorii gmin miejskich. Celem konkursu „Gmina Fair Play” jest przede wszystkim identyfikacja i promocja gmin przyjaznych dla inwestorów oraz wsparcie władz samorządowych w działaniach związanych z przyciągnięciem nowych inwestycji. Warto brać udział w tym konkursie ponieważ zgłoszona gmina może uzyskać również niezależną ocenę inwestorów, poznać swoją pozycję marketingową na tle innych gmin. W IV edycji konkursu skierowanego do samorządów w całej Polsce, wzięło udział 139 gmin. Kutno do rywalizacji przystąpiło po raz pierwszy i od razu znalazło się wśród 11 wyróżnionych gmin.
W 1998 roku w Kutnie-Sklęczkach utworzony został Kutnowski Park Agro – Przemysłowy, obejmujący obszar 370 ha. – Żeby zachęcić inwestorów, zaczęliśmy systematycznie ten teren uzbrajać w infrastrukturę techniczną, dzięki czemu mogliśmyzaoferować inwestorom kompletną ofertę gospodarczą – tłumaczy Krzysztof Komorowski, zastępca prezydenta Kutna.
Te działania okazały się skuteczne. Kutnem zainteresowała się angielska firma produkująca opakowania z tektury, która zapewni wkrótce zatrudnienie blisko 250 osobom, oraz firma włoska, zajmująca się komponentami do wytwarzania sprzętu AGD. Z kutnowskiej taśmy schodzą już soki i napoje, działającej tutaj firmy czeskiej. To kolejne 150 etatów dla mieszkańców. W centrum Europy inwestują też bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji o uruchamianiu zakładów pracy w naszym kraju Japończycy.
– Podpisaliśmy stosowne umowy z japońską firmą wytwarzającą folię i maszyny potrzebne do jej produkcji. Japończycy bardzo wnikliwie sprawdzali, czy opłaca im się inwestować w Kutnie. Miasto sprostało ich wymaganiom – podkreśla Krzysztof Komorowski, zdradzając, że o nowych zakładach pracy chcą rozmawiać kolejni japońscy inwestorzy. – To dla nas duży powód do satysfakcji i zachęta do tego, żeby nie poprzestawać w swoich planach rozwoju gospodarczego Kutna – podsumował prezydent.
Obecnie działa w Kutnie ponad 25 firm reprezentujących kapitał z 7 państw, które zatrudniają ponad 2 tys. pracowników. Miasto oferuje wykształconą kadrę pracowniczą (w mieście działają dwie uczelnie wyższe). Inwestorzy znajdują tu także wszystkie niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności instytucje i urzędy. W latach 1995 – 2001 inwestycje zagraniczne zwiększyły się z poziomu 9 mln PLN do kwoty 62 mln PLN. Z kolei w 2001 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów w Kutnie utworzono Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …