Krótka pamięć

Prezydent Płocka Mirosław Milewski zapomniał jak będąc radnym krytykował władze miasta za zaciąganie kredytów i powiększanie deficytu budżetowego. Na przyszły rok zaplanowano zaciągnięcie około trzydziestu milionów kredytu. Tym samym deficyt, który na koniec tego roku wyniesie ponad 84 miliony złotych, na koniec roku 2004 wzrośnie do blisko 119 milionów.
Oczywiście na wszystko jest wytłumaczenie. Tym razem “winnym” za zadłużanie miasta został wiceminister infrastruktury Andrzej Piłat, bo nie zapewnił środków w budżecie państwa na budowę nowego płockiego mostu i dróg dojazdowych.- Powiedzmy sobie otwarcie, albo kończymy most z pięcioletnim opóźnieniem, albo kończymy go w terminie z opóźnieniem najwyżej trzech miesięcy, chyba że pan minister Piłat spełni obietnice – powiedział Mirosław Milewski prezentując dziennikarzom projekt przyszłorocznego budżetu miasta.
Jest to budżet, zdaniem M. Milewskiego, zapewniający dynamiczny rozwój. W przyszłym roku ma być rozpoczętych lub kontynuowanych jednocześnie ponad 100 różnego rodzaju inwestycji, począwszy od tych największych czyli budowa mostu i dróg dojazdowych, amfiteatr, Jagiellonka, ulica Tumska, siedziba Muzeum Mazowieckiego, czy Płocki Park Technologiczny. Ogółem na inwestycje przeznaczono 80 – 85 milionów złotych, czyli około 22% wydatków. W roku 2005 wydatki inwestycyjne mają wzrosnąć do 135 mln złotych.
Do ważnych inwestycji prezydent Płocka zalicza rozpoczęcie remontu starego mostu, na co miasto przeznacza 2,6 mln złotych. Potrzeby są oczywiście dużo większe, ale do zapewnienia reszty środków M. Milewski chce przekonać PKN ORLEN oraz PKP. W przyszłym roku rozpocznie się tworzenie spółki, która ma zająć się zarządzaniem Płockim Parkiem Technologicznym, choć jak zaznacza M. Milewski łagodzenie skutków bezrobocia nie należy do zadań własnych gminy.
Wyjątkowo mało przeznaczono w przyszłorocznym budżecie na rewitalizację Starówki. Agencja Rewitalizacji Starówki ma otrzymać jedynie 1 milion złotych, co ma zmusić spółkę przede wszystkim do wydajniejszego funkcjonowania i stanowić podstawę do pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 4,5 mln złotych zostało przeznaczonych na kontynuację programu budowy 300 mieszkań komunalnych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, budowany będzie także budynek komunalny przy ulicy Asnyka oraz będą pozyskiwane, wspólnie z TBS-ami mieszkania komunalne. W ciągu najbliższych dwóch lat ma być wdrożony program e-urząd, czyli informatyzacja Urzędu Miejskiego umożliwiająca elektroniczne przesyłanie dokumentów.
Na budowę nowego mostu w przyszłym roku miasto przeznaczyło około 22 mln złotych, a na drogi dojazdowe 40 mln złotych. Budowa dróg dojazdowych ma się rozpocząć w drugiej połowie roku 2004. W 3/4 ta część inwestycji ma być sfinansowana ze środków unijnych, warto jednak zaznaczyć, że przetarg na wykonanie dróg musi być międzynarodowy.
– Jestem przygotowany na krytykę tego projektu i nowe pomysły – tak M. Milewski odpowiedział na pytanie, czy nie boi się krytyki ze strony opozycji oraz tych, którzy do tej pory piętnowali bezpodstawne ich zdaniem zadłużanie miasta.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …