Kotlewski wicemarszałkiem

Jeszcze bardziej wzrosła rola Płocka w kontekście zarządzania województwem mazowieckim. Podczas XIV posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego III kadencji zapadły różne, wymuszone chociażby ostatnimi wyborami parlamentarnymi decyzje personalne. Dla nas najważniejsza jest ta, która dotyczyła wyboru nowego wicemarszałka województwa. Został nim dotychczasowy radny wojewódzki z ramienia Platformy Obywatelskiej Stefan Kotlewski. Nowy wicemarszałek odpowiadał będzie za fundusze unijne. Uściślając personalia w Urzędzie Marszałkowskim przypomnijmy, że marszałkiem województwa jest także płocczanin – Adam Struzik (Polskie Stronnictwo Ludowe).
– Pan marszałek Struzik i ja nie ukrywamy, że Płock jest nam bardzo bliski, choćby z powodu naszego w nim zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że odpowiadamy za całe Mazowsze, zatem reprezentujemy interesy wszystkich mieszkańców tego regionu – mówi Stefan Kotlewski. – Wobec tego korzyści dla Płocka i podregionu będą takie, że postaramy się jak najskuteczniej i jak najlepiej dotrzeć do wszystkich potencjalnych beneficjentów, którzy będą zainteresowani uzyskaniem środków zarówno z Regionalnego Programu operacyjnego jak i z programu „Kapitał Ludzki”. Zresztą są to programy, które się nawzajem uzupełniają. Myślę, że najlepiej temu celowi posłuży działalność Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która powstała w pierwszej połowie tego roku i pozostaje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego. Uściślijmy, powstała specjalnie po to, by dysponować środkami unijnymi. Jej zamiejscowe oddziały będą organizowane przy delegaturach Urzędu Marszałkowskiego, w pięciu byłych miastach wojewódzkich. Myślę, że w Płocku ta jednostka rozpocznie swoją działalność jeszcze przed 15 grudnia.
Obecny wicemarszałek był dotychczas jako radny Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz członkiem Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego. Zatem tematyka funduszy unijnych jest mu doskonale znana. Zawodowo pracował ostatnio jako prokurent w spółce Energa – Nieruchomości SA w Płocku.
Sejmik przyjął 26 listopada uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 8 radnych województwa mazowieckiego, którzy po wyborach parlamentarnych zostali posłami na Sejm RP. Dotyczy to: Marka Balickiego, Mariusza Błaszczaka, Marka Borowskiego, Andrzeja Celińskiego, Czesława Czechyry, Jacka Kozaczyńskiego, Janusza Piechocińskiego i Teresy Wargockiej.
Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Województwa złożyli także wicemarszałkowie Jacek Kozłowski i Tomasz Siemoniak. (t)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …