Koniec prac na Kostrogaju

Po 15 miesiącach dobiega końca przebudowa ulic Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt na przemysłowym Kostrogaju.
– Wielkie podziękowania należą się przedsiębiorcom z Kostrogaju za cierpliwość i chęć współpracy – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami na przebudowanej ul. Przemysłowej.
Kompleksowa przebudowa ulic na Kostrogaju właśnie się kończy. W ubiegłym tygodniu inwestor – Miejski Zarząd Dróg – rozpoczął odbiory techniczne. – Było to miejsce, o którym wszyscy zapomnieli – dodawał Andrzej Nowakowski.
Prace zaczęły się w czerwcu ubiegłego roku. Wartość wszystkich prac to 25 mln złotych. Przez 15 miesięcy wykonawca przebudował całkowicie ul. Przemysłową, Kostrogaj i Wiadukt, budując i przebudowując sieć wodociągową oraz kanalizacyjną, budując nowe chodniki i drogę rowerową, której wcześniej tu nie było. Na przejściach dla pieszych stanęły azyle, powstały też nowe parkingi.
W ul. Kostrogaj i Wiadukt MZD zainstalował nowe oświetlenie. Zniknął też stary, niewykorzystywany już przejazd kolejowy przecinający ul. Kostrogaj. Nowością jest również rondo, które powstało na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i Kostrogaj. Jeszcze jedną zmianą jest pogłębienie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ul. Wiadukt. – Warto dodać, że przy okazji naszych prac Fortum „schowało” napowietrzną linię ciepłociągu – dodał wiceprezydent Jacek Terebus. – Dziś już nie będzie kolizji w przypadku wielkogabarytowych transportów.
Kostrogaj w liczbach: 2,544 km – to długość przebudowanych ulic, 4,287 km – tyle powstało chodników, 2,380 km – liczą drogi rowerowe, 230 – to liczba miejsc parkingowych, 7 – to liczba przystanków, 5 – tyle jest zatok autobusowych.
Projekt „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działania 7.1 „Transport drogowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi blisko 10,5 mln złotych.

(jac)
fot. UMP

Zobacz kolejny artykuł

Na trasę trzeba poczekać

Po raz kolejny płoccy radni rozmawiali o perspektywach budowy trasy szybkiego ruchu S10 w bezpośrednim …