Najnowsze informacje

Kolejne kilometry kanalizacji

Gmina Nowy Duninów rozpoczęła budowę kolejnych kilometrów kanalizacji. Sieć wraz z przepompownią i przyłączami powstanie w miejscowościach Popłacin, Brwilno i Dzierzązna.
W pierwszym etapie powstanie 3,5 km odcinek sieci głównej wraz z przyłączami w Popłacinie oraz podłączenie tej sieci do oczyszczalni ścieków w Radziwiu, za kwotę ponad 723 tys. zł. 90 % przedsięwzięcia zostanie sfinansowane z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Gmina zdecydowała się poprowadzić kanalizację do oczyszczalni w Radziwiu, zamiast budować kolejną oczyszczalnię w gminie ze względów ekonomicznych. W ostatnim okresie zakończono bowiem budowę ponad 4 km sieci kanalizacyjnej wraz z 48 przyłączami i główną przepompownią. Finał tych prac miał miejsce w sierpniu br. Trwają przygotowania do kolejnego zadania na odcinku Popłacin – Dzierzązna. Łącznie powstanie 16 kolejnych km kanalizacji (na dziś jest prawie 13 km w całej gminie). Poza tym jest już projekt budowy kolejnych odcinków w Nowym Duninowie, Soczewce, Brwilnie Dolnym i części Woli Brwileńskiej. Władze gminy będą starały się pozyskać środki na ten cel z zewnątrz – z funduszy unijnych.
Na ukończeniu są także obecnie prace projektowe dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie. Na ten cel jednak gmina znów prawdopodobnie skorzysta z pożyczki WFOŚiGW.  
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …