Kobiety nie chcą się badać

Mieszkanki Płocka, Sierpca, Gostynina i Żuromina w najmniejszym stopniu, spośród wszystkich regionów województwa mazowieckiego, korzystają z bezpłatnych badań w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Najgorzej statystyki te wypadają w małych ośrodkach, gdzie na sto kobiet tylko dziesięć jest zainteresowanych udziałem w bezpłatnych kampaniach profilaktycznych potwierdzających, że wszystko jest w porządku lub wykrywających najwcześniejszy etap choroby, który daje gwarancje całkowitego wyleczenia.

Lekarze nie ukrywają, że statystyki pokazujące liczbę kobiet zgłaszających się na badania profilaktyczne w tych regionach są przerażające. Stąd między innymi pomysł zaangażowania władz samorządowych i środowisk będących najbliżej kobiet. Do udziału w specjalnej konferencji wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim kobiety, zaprosiło warszawskie Centrum Onkologii – Instytut M. Skłodowskiej-Curie. – Chcemy wykorzystać każdą możliwość dotarcia do kobiet i uwrażliwienia ich na potrzebę samokontroli oraz badań. Przekonać, jak kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i życia ma znajomość zagadnień związanych z profilaktyką. Poza tym takie bezpośrednie badania wyrabiają nawyki dbania o własne zdrowie – powiedziała koordynator projektu wczesnego wykrywania raka piersi Barbara Jobda.
W regionie płockim, zainteresowanie i udział kobiet w populacyjnych badaniach jest bardzo mały. Przykładowo z powiatu gostynińskiego na blisko sześć tysięcy kobiet (w wieku 50-69 lat) na badania mammograficzne zgłosiło się 28,09%. Jeszcze słabiej jest w powiecie płockim, gdzie na prawie jedenaście tysięcy kobiet w tym przedziale wiekowym, badania wykonało 19,13%. Jak powiedziała Barbara Jobda, równie niski jest procent kobiet zgłaszających się na badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. W powiecie gostynińskim na ponad dwanaście tysięcy kobiet cytologię wykonało niespełna 16%, w powiecie płockim na blisko trzydzieści siedem tysięcy kobiet cytologię zrobiło 10,21%. – Chcemy, aby kobiety wyrobiły sobie nawyk dbania o zdrowie. Trzeba budować kulturę onkologiczną i cywilizację przyjazną naszym genom. To jest droga do tego, aby zmniejszyć liczbę kobiecych dramatów. Rak piersi jest na pierwszym miejscu pod względem liczby zgonów – mówił podczas konferencji kierownik samodzielnej pracowni edukacji onkologicznej COI w Warszawie dr Wiktor Chmielarczyk.
Jak mówili organizatorzy konferencji, zauważalne są pierwsze malutkie symptomy pokazujące, iż powoli zaczyna budzić się wrażliwość i potrzeba dbania o własne zdrowie. Umieralność nie rośnie tak szybko jak zachorowalność. Ale w obliczu liczb pokazujących ile kobiet wciąż zbyt późno zgłasza się do lekarza, nie jest to żaden sukces. Stąd między innymi idea wychodzenia do kobiet, poprzez ścisłą współpracę z wójtami, burmistrzami, szkołami, lekarzami pierwszego kontaktu. Stąd dążenie do tego, aby samokontrola piersi, nawyk regularnych badań mammograficznych i cytologicznych był potrzebą i nawykiem u kobiet. Uczestnicy konferencji podkreślali, że rak rozwija się w organizmie latami. A badania kliniczne pokazują, że kobiety regularnie wykonujące mammografię, w przypadku wykrycia raka mają szansę na pełne wyleczenie. Panie w wieku 50-69 lat powinny wykonywać to badanie regularnie co dwa lata. Podobnie sytuacja ma się z rakiem szyjki macicy. Odpowiednio wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny. Trzeba jedynie pamiętać o regularnych badaniach cytologicznych, które powinny być wykonywane raz na trzy lata.  

Bezpłatne badania dla kobiet w wieku 50-69 lat realizują następujące placówki:

Płock – NZOZ Centrum Medyczne Omega, ul. Bielska 1 (024) 269-26-20
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, tel. (024) 364-62-42/43
Sierpc – SPZZOZ, ul. Słowackiego 32, tel. (024)275-85-82.
W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy na bezpłatne badania kobiety w wieku 25-59 lat zapraszają następujące placówki:
Płock – gabinet ginekologiczny, ul. Hubalczyków 11, tel. (024) 266-90-70
NZOZ Salus, ul. Zapłotek 30, tel. (024) 264-84-90
NZOZ Intermed, ul. Kolegialna 47, tel. (024) 262-70-96
NZOZ Borowiczki, ul.. Borowicka 3b, tel. (024) 264-83-64
Orlen Medica, ul. Otolińska 8, tel. (024) 366-91-05
Orlen Medica, ul. Chemików 7, tel. (024) 365-09-15
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, tel. (024)364-62-67
Sierpc – NZOZ Medicar, ul. Narutowicza 21c, tel. (024) 275-32-20
SPZOZ, ul. Słowackiego 16, tel. (024) 275-25-69
Gostynin – NZOZ Medicus, ul. Wojska Polskiego 35, tel. (024) 235-71-20
Gąbin – NZOZ Remedium, ul. Płocka 19, tel. (024) 277-10-22
Drobin – NZOZ San-Med, ul. Przyszłość 18, tel. (024)260-10-21
Gójsk – SPZOZ, ul. Sierpecka 10, tel. (024) 276-81-23
Nowy Duninów – NZOZ Rodzina, ul. Włocławska 5, tel. (024) 261-02-60
Blichowo – gabinet ginekologiczny ul. Nowe Łubki 5, tel. (024)265-13-12
Radzanowo – gabinet ginekologiczny, ul. Kredytowa 2, tel. (024) 265-72-22
Rogozino – gabinet ginekologiczny ul. Mazowiecka 57, tel. (024)263-77-90
Staroźreby – NZOZ Remedium, ul. Kościelna 31 a, tel. (024) 261-70-15
Zawidz Kościelny – SPZOZ ul. Mazowiecka 26, tel. (024) 276-61-13.
Badanie mammograficzne u kobiet w wieku 50-69 lat, powinno być wykonywane raz na dwa lata, badanie cytologiczne powinno być regularnie wykonywane raz na trzy lata.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …