Najnowsze informacje

Kiedy będzie lotnisko?

Sprawą lotniska interesują się władze samorządowe, aeroklub, biznesmeni, jak i zwykli płocczanie. Pomysł wybudowania portu lotniczego z prawdziwego zdarzenia spędza sen z powiek władz Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, ale także pilotów, którzy potrzebują nowej infrastruktury. Jest nadzieja, że sprawa nabierze biegu, bowiem zawiązała się współpraca pomiędzy aeroklubem i Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego.
Problem lotniska, które wymaga szybkiej modernizacji w największym stopniu intryguje samych użytkowników, czyli pilotów, którzy startują i lądują na powierzchni trawiastej, na której odczuwalne są jeszcze skutki bombardowania z czasów II Wojny Światowej. – Miasto musi się rozwijać, a aeroklub potrzebuje nowej infrastruktury. Teraz to głównie biuro z baraków i hangary w opłakanym stanie. Warunki, w jakich funkcjonujemy można uznać za skandaliczne. Rada Miasta działa tak powoli, a aeroklub ma plany rozwoju lotniska – żali się jeden z adeptów lotnictwa.
Problem lotniska jest nierozwiązany od kilkudziesięciu lat, do tej pory nie są uregulowane sprawy własnościowe oraz kwestie związane z zagospodarowaniem terenu. Aczkolwiek korzystaniem z obiektu jest obecnie zainteresowanych wiele firm oraz osób prywatnych, cały szkopuł w tym, że lotnisko nie spełnia odpowiednich wymagań. Na początek należałoby określić docelowe granice przyszłego portu lotniczego, ponieważ obecny obszar jest źle ukształtowany. – Aby myśleć poważnie o lotnisku, musimy zakupić około 10 hektarów gruntów rolnych, a część terenu, która jest nam zbędna, możemy przekazać miastu – możnaby tu z powodzeniem przenieść giełdę samochodową, której obecne funkcjonowanie bardzo utrudnia komunikację – twierdzi zarząd Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku.
Nikt nie kwestionuje, że komunikacja powietrzna jest bardzo potrzebna naszemu miastu, które nie posiada przecież dobrej infrastruktury drogowej, ani kolejowej. Mamy wiele dużych przedsiębiorstw, w tym największe w Polsce, które bardzo chętnie skorzystałyby z takiej możliwości komunikacji. Na lotnisku mogłyby też lądować samoloty z innych państw, ale niestety nie ma możliwości przyjmowania większych maszyn oraz lądowań w okresie zimowym.
– W tej chwili takiego typu lotnisko w Polsce, jakie my chcemy zbudować, ma na przykład Olsztyn ale także wiele innych miast. Dlatego nie możemy odstawać od reszty, obniży to bowiem prestiż naszego miasta, zwłaszcza że lokalizacja naszego lotniska jest jedną z najlepszych w Polsce. Większość takich obiektów znajduje się albo w pobliżu budynków mieszkalnych, albo w odległości kilku kilometrów od miasta. W naszym przypadku takie problemy nie występują, a jednocześnie znajdujemy się w pobliżu firm przemysłowych, które szczególnie byłyby zainteresowane tą inwestycją – mówi prezes zarządu Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej Krzysztof Miaśkiewicz.
Stowarzyszenie AZM nawiązało współpracę z Płocką Izbą Gospodarczą oraz innymi organizacjami i przedsiębiorstwami, a wszystko w celu przyspieszenia rozpoczęcia dawno oczekiwanej inwestycji. Izba zrzesza płockie firmy i dlatego ma także swój interes w powodzeniu inwestycji. Jednak najważniejszy ruch jest w gestii władz Płocka, ponieważ to do miasta należą tereny, na których działa aeroklub.
– Odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta Płocka oraz radnymi, ale nie padły żadne konkretne postanowienia, rozmawialiśmy jedynie o przyszłych planach. Oczekujemy, że ze strony władz padną konkretne zapewnienia i podejmiemy dalsze rozmowy – mówi prezes.
Rok temu, w październiku prezes zarządu Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej Krzysztof Miaśkiewicz oraz dyrektor Andrzej Wesołowski wystosowali pismo do prezydenta oraz przewodniczącego rady miasta, w którym zamieścili plany rozwoju lotniska. – Zwracamy się o wsparcie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa lotniska w Płocku” i uwzględnienie go w planach rozwoju miasta. Nasze stowarzyszenie uważa, że aktualnie potrzebą chwili jest wybudowanie docelowego lotniska spełniającego wymagania współczesnego lotniska ogólnego, łączącego potrzeby miasta i regionu z naszymi potrzebami statutowymi – czytamy w petycji.
Stowarzyszenie liczy na niezwłoczne decyzje ze strony miasta umożliwiające wdrożenie jednego z dwóch wariantów.
Pierwszy zakłada, że miasto przekaże w użytkowanie wieczyste Aeroklubowi Ziemi Mazowieckiej dotychczasowy teren, z przeznaczeniem na organizację lotniska dyspozycyjno-sportowego. Przekazanie nastąpiłoby w drodze przetargowej z możliwie niskimi opłatami poprzez zastosowanie odpowiednich upustów i bonifikat, jakie w tej mierze stwarzają przepisy prawa.
W drugim wariancie budowa lotniska przez miasto oraz aeroklub odbyłaby się z udziałem osób trzecich – w ramach możliwości prawnych wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym. Wariant ten, ze względu na uczestnictwo w jego realizacji wielu podmiotów, dawałby gwarancję lepszego finansowania przedsięwzięcia, a następnie optymalnego wykorzystania lotniska.
W obydwu wariantach jest możliwość pozyskania środków unijnych na podstawie dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku” w części poświęconej poprawie dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa cywilnego.
Optymalnym rozwiazaniem dla miasta Płocka, według władz aeroklubu będzie lotnisko o kodzie referencyjnym 2C. – Lotnisko takie pozwoli na realizację naszego podstawowego celu statutowego, jakim jest krzewienie i popularyzowanie sztuki latania, przyczyni się walnie do stworzenia miastu i całemu regionowi płockiemu możliwości komunikacji lotniczej z rodzajowo podobnymi portami lotniczymi w kraju, jak i Unii Europejskiej – twierdzi dyrektor AZM Andrzej Wesołowski.
Niezbędnym warunkiem funkcjonowania obiektu jest budowa utwardzonego pasa startowego. Aeroklub proponuje, aby to zadanie wykonać dwuetapowo – najpierw w obrębie terenu, jakim dysponuje obecnie lotnisko, a następnie terenów pozyskanych w ramach budowy tzw. małej obwodnicy Płocka. Drugi etap pozwoli na wydłużenie pasa startowego do zakładanych docelowo 1200 metrów na kierunku południowo-wschodnim. Przy analizie docelowego planu zagospodarowania lotniska nie można pominąć zabudowy portowej oraz tzw. wokółlotniskowej, w której skład wchodzą warsztaty naprawcze, hangary, parkingi, motel, wypożyczalnia samochodów, stacja benzynowa.
– Zagadnieniem, które zawsze należy mieć na względzie przy realizacji tak ambitnych przedsięwzięć, są procedury formalno-prawne oraz źródła finansowania. W przypadku, gdyby miasto, poza zadysponowaniem gruntu na lotnisko, nie widziało możliwości zaangażowania kapitałowego, AZM w obydwu wariantach deklaruje pozyskanie potencjalnych lokalnych inwestorów, którzy wsparliby finansowo realizację przedsięwzięcia. Już dziś dysponujemy deklaracjami najpoważniejszych płockich przedsiębiorstw, głównie z otoczenia PKN Orlen, o szerokich możliwościach wsparcia inwestycji. Warto podkreślić, że spore możliwości w tej mierze może dać docelowy rozwój Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – uważa prezes.
Trudno się dziwić, że władze Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej niecierpliwią się uważając, że to przedsięwzięcie wymaga szybkiego podejmowania decyzji. Inne, podobnej wielkości miasta, mają bardziej zaawansowane projekty komunikacji lotniczej, z których zresztą można skorzystać. Jednak do chwili obecnej aeroklub nie dostał odpowiedzi, ani ze strony Ratusza, ani ze strony Rady Miasta. Miejmy nadzieję, że nastąpi to wkrótce i w najbliższych latach powstanie port lotniczy z prawdziwego zdarzenia, szczególnie, że nie jest to pod względem finansowym jakiś ogromny wydatek. Płock nie aspiruje przecież do dużego lotniczego portu komunikacji pasażerskiej, lecz do lotniska biznesowo-turystycznego. Niechby przyjmował samoloty środowiska biznesowego, obsługiwał niewielkie czartery, czy też nieregularne loty do portów krajowych i europejskich.
Obecnie w Polsce znajduje się dwanaście portów lotniczych, na których w większości odbywa się regularny ruch pasażerski. Posiadamy też 32 lotniska sportowe, w tym trawiaste sezonowe lotnisko w Płocku.
Marcin Śmigielski

Zobacz kolejny artykuł

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …

Medal „Laude Probus” dla kuszników i autorki

Do grona laureatów honorowego wyróżnienia – medalu „Laude Probus” dołączyli nowi uhonorowani. „Zasługującymi na pochwałę” …