Jubileuszowa inauguracja w PWSZ

Po raz 20 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku odbyła się inauguracja roku akademickiego. Naukę rozpoczęło około 2400 studentów, w tym około 850 na pierwszym roku.
Jak mówił podczas jubileuszowej inauguracji rektor PWSZ prof. Maciej Słodki, ten wyjątkowy dla uczelni rok jest czasem podsumowań i planów. Dwadzieścia lat istnienia to ponad 11 tysięcy absolwentów na studiach pierwszego stopnia i blisko 400 absolwentów studiów drugiego stopnia. Od 2014 roku uczelnia prowadzi kształcenie na 4 kierunkach magisterskich. W ofercie jest także 13 kierunków na studiach pierwszego stopnia. Rektor Maciej Słodki podkreślał, że w ciągu ostatnich dwóch lat uczelnia prowadziła intensywne prace nad poszerzeniem oferty studiów magisterskich. – Wsłuchujemy się w głos zapotrzebowania studentów i gospodarki. Taka polityka dotyczy także prowadzonych w naszej uczelni studiów podyplomowych – mówił rektor Słodki.
W swoim wystąpieniu rektor Słodki odnosił się do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Jak mówił, niewątpliwie bardzo ważnym elementem jest w tych zapisach jakość kształcenia. – Staramy się z roku na rok poprawiać tę jakość dostosowując się do stawianych nam wymogów i dążąc do ministerialnych wskaźników. Ale realizujemy to także poprzez poszerzanie współpracy, kolejne porozumienia, tworzenie nowych kierunków kształcenia. Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia kolejnych: socjoterapii, logopedii – mówił rektor Słodki.

Reklama

Poprawa jakości to również realizowane przez uczelnię projekty unijne. W minionych dwóch latach uczelnia zrealizowała takie na kwotę ponad 8,5 mln zł. Nowa jakość to również zmiany np. w regulaminach przyznawania stypendiów czy wreszcie przyjęta w ubiegłym roku strategia rozwoju naukowego uczelni. Jednym z elementów jest także zacieśnianie współpracy z innymi PWSZ. A płocka uczelnia będzie gospodarzem przyszłorocznego I posiedzenia rektorów publicznych uczelni zawodowych (marzec 2019), które wpisuje się w obchody dwudziestolecia płockiej PWSZ.
Nawiązując do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym obecny na inauguracji podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza mówił o zmianach w zakresie finansowania środowiska akademickiego. Tu przewidziane jest 75 % wzrostu. Ale nowa ustawa to także zmiany zasad finansowania. Jedna z nich polega na zastąpieniu dotychczasowych dotacji subwencją. – Nowy system dotowania uczelni zwiększy ich autonomię w zakresie wykorzystywania środków. To władze uczelni będą decydowały, czy zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, naukę, czy inwestycje – mówił podczas inauguracji roku akademickiego w PWSZ wiceminister Sebastian Skuza. I dodawał, że to nie koniec dobrych wieści dla uczelni. Kolejne dotyczą tego, że uczelnie zyskują nowe źródło finansowania na inwestycje. To gwarantują obligacje skarbu państwa. Na ten cel uczelnie publiczne otrzymają 3 miliardy zł. Do płockiej uczelni z tej puli trafi 13 222 000 zł. – Te środki pozwolą na zwiększenie kapitału uczelni i ułatwią planowanie inwestycji – mówił podczas inauguracji minister Skuza wręczając rektorowi Maciejowi Słodkiemu symboliczny czek na pakiet obligacji skarbowych.
Nawiązując do początków PWSZ marszałek samorządu województwa mazowieckiego Adam Struzik przypominał, że początki płockiej uczelni i jej pierwszy majątek pochodzi z budżetu samorządu województwa. – Płocka uczelnia to jeden z pierwszych projektów edukacyjnych. Bardzo cieszę się, że przez 20 lat uczelnia rozwijała się wspólnie z województwem, korzystała z różnych możliwości by poszerzać ofertę edukacyjną, poprawiać infrastrukturę, realizować projekty wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus, na który w najbliższej edycji środki będą podwojone – mówił marszałek Adam Struzik.
Podczas inauguracji wręczono podziękowania członkom Konwentu uczelni i medale PWSZ w podziękowaniu za współpracę dla Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Zakładu Karnego i spółki Petrotel.
Wykład inauguracyjny nt. „Prawda w czasach nieprawdy. Wiara w czasach niewiary” wygłosił prof. zw. dr. hab. Krzysztof Zanussi.

rad
fot.  D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie Związku Miast Polskich

Z inicjatywy władz Płocka, Związek Miast Polskich powołał stałą komisję partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotkanie odbyło się …