Jubileuszowa inauguracja w PWSZ

Po raz 20 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku odbyła się inauguracja roku akademickiego. Naukę rozpoczęło około 2400 studentów, w tym około 850 na pierwszym roku.
Jak mówił podczas jubileuszowej inauguracji rektor PWSZ prof. Maciej Słodki, ten wyjątkowy dla uczelni rok jest czasem podsumowań i planów. Dwadzieścia lat istnienia to ponad 11 tysięcy absolwentów na studiach pierwszego stopnia i blisko 400 absolwentów studiów drugiego stopnia. Od 2014 roku uczelnia prowadzi kształcenie na 4 kierunkach magisterskich. W ofercie jest także 13 kierunków na studiach pierwszego stopnia. Rektor Maciej Słodki podkreślał, że w ciągu ostatnich dwóch lat uczelnia prowadziła intensywne prace nad poszerzeniem oferty studiów magisterskich. – Wsłuchujemy się w głos zapotrzebowania studentów i gospodarki. Taka polityka dotyczy także prowadzonych w naszej uczelni studiów podyplomowych – mówił rektor Słodki.
W swoim wystąpieniu rektor Słodki odnosił się do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Jak mówił, niewątpliwie bardzo ważnym elementem jest w tych zapisach jakość kształcenia. – Staramy się z roku na rok poprawiać tę jakość dostosowując się do stawianych nam wymogów i dążąc do ministerialnych wskaźników. Ale realizujemy to także poprzez poszerzanie współpracy, kolejne porozumienia, tworzenie nowych kierunków kształcenia. Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia kolejnych: socjoterapii, logopedii – mówił rektor Słodki.

Poprawa jakości to również realizowane przez uczelnię projekty unijne. W minionych dwóch latach uczelnia zrealizowała takie na kwotę ponad 8,5 mln zł. Nowa jakość to również zmiany np. w regulaminach przyznawania stypendiów czy wreszcie przyjęta w ubiegłym roku strategia rozwoju naukowego uczelni. Jednym z elementów jest także zacieśnianie współpracy z innymi PWSZ. A płocka uczelnia będzie gospodarzem przyszłorocznego I posiedzenia rektorów publicznych uczelni zawodowych (marzec 2019), które wpisuje się w obchody dwudziestolecia płockiej PWSZ.
Nawiązując do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym obecny na inauguracji podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza mówił o zmianach w zakresie finansowania środowiska akademickiego. Tu przewidziane jest 75 % wzrostu. Ale nowa ustawa to także zmiany zasad finansowania. Jedna z nich polega na zastąpieniu dotychczasowych dotacji subwencją. – Nowy system dotowania uczelni zwiększy ich autonomię w zakresie wykorzystywania środków. To władze uczelni będą decydowały, czy zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, naukę, czy inwestycje – mówił podczas inauguracji roku akademickiego w PWSZ wiceminister Sebastian Skuza. I dodawał, że to nie koniec dobrych wieści dla uczelni. Kolejne dotyczą tego, że uczelnie zyskują nowe źródło finansowania na inwestycje. To gwarantują obligacje skarbu państwa. Na ten cel uczelnie publiczne otrzymają 3 miliardy zł. Do płockiej uczelni z tej puli trafi 13 222 000 zł. – Te środki pozwolą na zwiększenie kapitału uczelni i ułatwią planowanie inwestycji – mówił podczas inauguracji minister Skuza wręczając rektorowi Maciejowi Słodkiemu symboliczny czek na pakiet obligacji skarbowych.
Nawiązując do początków PWSZ marszałek samorządu województwa mazowieckiego Adam Struzik przypominał, że początki płockiej uczelni i jej pierwszy majątek pochodzi z budżetu samorządu województwa. – Płocka uczelnia to jeden z pierwszych projektów edukacyjnych. Bardzo cieszę się, że przez 20 lat uczelnia rozwijała się wspólnie z województwem, korzystała z różnych możliwości by poszerzać ofertę edukacyjną, poprawiać infrastrukturę, realizować projekty wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus, na który w najbliższej edycji środki będą podwojone – mówił marszałek Adam Struzik.
Podczas inauguracji wręczono podziękowania członkom Konwentu uczelni i medale PWSZ w podziękowaniu za współpracę dla Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Zakładu Karnego i spółki Petrotel.
Wykład inauguracyjny nt. „Prawda w czasach nieprawdy. Wiara w czasach niewiary” wygłosił prof. zw. dr. hab. Krzysztof Zanussi.

rad
fot.  D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Jedziesz zaśnieżonym samochodem? Mandat nawet 500 złotych!

Kurtyna śnieżna ograniczająca widoczność to poważne zagrożenie dla kierowców. Powstaje ona, gdy przed nami jedzie …

Płocka firma pomaga TOPR-owi

Śmigłowiec Sokół W-3 to maszyna od wielu lat używana przez ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. …