Jubileusz szkoły im. Leokadii Bergerowej

Nauczyciele, uczniowie, absolwenci i przyjaciele Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej świętowali w piątek jubileusz 95-lecia szkoły. Uroczystość połączona była z otwarciem szkolnego Parku Niepodległości upamiętniającego pięciu ojców niepodległości: marszałka Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego.
Szkolny jubileusz wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. – Nasz Park Niepodległości jest dowodem na to, że my nie zapomnieliśmy o naszych bohaterach, którzy walczyli o wolną Polskę. Wyeksponowane postaci ojców polskiej niepodległości i płockich orląt są wzorem patriotyzmu. W historię odzyskania niepodległości i budowanie nowej Polski wpisane są dzieje naszej szkoły, szkoły jubilatki. Nasi uczniowie zaangażowani w tworzenie Parku udowodnili, że pojęcie patriotyzmu nie jest im obce, a ich zaangażowanie jest formą hołdu dla bohaterów – mówił podczas jubileuszowej gali i otwarcia Parku Niepodległości dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej Jacek Kłosiński.
Obecny na uroczystości marszałek samorządu województwa mazowieckiego Adam Struzik mówił: – Dzisiaj czcząc pamięć naszych ojców założycieli myślmy o przyszłości naszej ojczyzny. Myślmy o tym, aby na stulecia żyli w bezpiecznej, wspólnej, współpracującej Europie.
Świętowany jubileusz, jak mówił dyrektor Kłosiński, to ogrom wspomnień, osiągnięć, zaangażowania i wysiłku wielu ludzi. A przeszłość placówki staje się inspiracją dla obecnej szkoły.
Powiatowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Trzepowie powstała w 1923 roku z inicjatywy miejscowych organizacji społecznych i ówczesnego starosty. Z państwowej parcelacji gruntów szkoła otrzymała na własność 17 ha ziemi z byłego folwarku Trzepowo oraz stare zabudowania: dworek, stodołę i budynki gospodarcze. Organizacją merytoryczno-dydaktyczną szkoły zajęli się: Leokadia i Stanisław Bergerowie – nauczyciele Szkoły Rolniczej w Niegłosach.

Reklama
Szkołę zorganizowano dla córek rolników z powiatu płockiego oraz powiatów sąsiednich. Przyjmowano do niej kandydatki w wieku od 16 do 26 lat, które ukończyły przynajmniej cztery oddziały szkoły powszechnej, albo otrzymały dostateczne przygotowanie domowe. Nauka w szkole była bezpłatna, a za wyżywienie w internacie płacono początkowo 1q żyta miesięcznie lub ekwiwalent w gotówce. Głównym zadaniem szkoły było przygotowanie wychowanek do samodzielnej pracy we własnych gospodarstwach, dlatego też program nauczania obejmował kilka działów: hodowla drobiu, świń, bydła, koni; rolnictwo i gospodarstwo polowe; ogrodnictwo, sadownictwo, warzywnictwo, pszczelarstwo; gospodarstwo domowe: gotowanie, pieczenie, krój, szycie, haft kolorowy i biały; przedmioty ogólnokształcące: język polski, religię, historię, geografię Polski, rachunki, higienę, rachunki gospodarcze, przyrodę, spółdzielczość; pogadanki z prawa oraz gimnastykę, a także śpiew, muzykę, pogadanki etyczne. Szkoła cieszyła się wielkim szacunkiem, a jej wychowanki sławą wzorowych gospodyń wiejskich, patriotek i działaczek społecznych. W latach 1923 – 1929 szkołę ukończyło ponad 500 uczennic.
W okresie okupacji działalność szkoły została przerwana. Szkoła w Trzepowie wznowiła swoją działalność dydaktyczną i gospodarczą w kwietniu 1945 roku. W 1977 roku decyzją Ministerstwa Rolnictwa powołano Zespół Szkół Rolniczych. Niezwykle ważne wydarzenie miało jednak miejsce 16 września 1984 roku, kiedy to Zespołowi Szkół Rolniczych nadano imię Leokadii Bergerowej. Obywatel Niemiec – Aleksander Moksel – postanowił ufundować szkołę dla społeczeństwa Płocka. Władze wojewódzkie podjęły decyzję, iż będzie to nowy obiekt dla Zespołu Szkół Rolniczych. W związku z tą decyzją znaleziono miejsce na lokalizację szkoły w Górach k. Płocka. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu nastąpiło 28 kwietnia 1989 roku. Nowy obiekt wyświęcono 13 września 1998 roku. Od roku 2002 szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej.

tekst i fot. rad

Zobacz kolejny artykuł

Szatan przed sądem

Na ławie oskarżonych Sądu Rejonowego w Gostyninie usiadł m.in. Mariusz T., tzw. Szatan z Piotrkowa, …