Indeksy dla dziennikarzy i menadżerów

Blisko ośmiuset studentów uczestniczyło w uroczystej inauguracji roku akademickiego, odbywającej się w Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego w Płocku. W tym roku do grona przyszłych dziennikarzy i specjalistów zarządzania dołączyło kolejnych trzystu pięćdziesięciu kandydatów.
Obecnie na wydziale zarządzania oraz dziennikarstwa i nauk politycznych kształci się siedmiuset pięćdziesięciu studentów. Magisterskie studia uzupełniające prowadzone są w systemie zaocznym. Dotychczas naukę ukończyło i odebrało dyplom magistra blisko tysiąc absolwentów. Tegoroczna inauguracja była czwartą w historii Punktu Konsultacyjnego funkcjonującego w płockim Centrum Edukacji. – Historia wydziału zarządzania ma już kilkudziesięcioletnią tradycję. W tym roku po raz trzydziesty trzeci, w macierzystej placówce uniwersyteckiej, odebrali indeksy studenci rozpoczynający naukę na tym wydziale. W ciągu tego czasu naukę ukończyło na nim ponad sześćdziesiąt tysięcy absolwentów. Cieszę się, że od kilku lat w tę liczbę i historię wpisują się również absolwenci kończący naukę w Płocku. Zadowalający jest fakt, że z roku na rok liczba ta jest coraz większa – powiedział prof. Kazimierz Ryć, dziekan wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziekan wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych prof. Grażyna Ulicka, podkreślała, że coraz większe zainteresowanie ofertą edukacyjną UW przygotowaną na rynku płockim jest wynikiem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów. Podejmujący tu naukę mają szansę na poszerzenie i pogłębienie wiedzy w tym kierunku, a tym samym podnoszenie kwalifikacji zawodowych. – To potwierdza zasadność przygotowywania i kształcenia kadry do pracy w tych zawodach. W dużej mierze nasze funkcjonowanie w Płocku jest możliwe dzięki ogromnej życzliwości i zrozumieniu ze strony władz samorządowych miasta oraz przedstawicieli innych uczelni. Być może w najbliższym czasie uda się nam rozszerzyć zakres prowadzonej tu oferty edukacyjnej – powiedziała prof. Ulicka.
Obecny na uroczystości inauguracji zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki nie wykluczył takiej możliwości. Zapowiedział, że z pewnością miasto dołoży wszelkich starań, aby rozwijać i rozszerzać działalność Punktu Konsultacyjnego w Płocku. rad

Zobacz kolejny artykuł

Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpi w Płocku

W Płocku – na zaproszenie PKN ORLEN – wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Widowisko …

Dzieci i młodzież bez biletu

Od minionej soboty, 1 września wszystkie dzieci w wieku do 7 lat, a także uczniowie …