Goście w Płocku z bułgarskiego Plewen

Płock odwiedziła delegacja z bułgarskiego Plewen. Goście z miasta partnerskiego zapoznali się z dobrymi praktykami Płocka w obszarze opieki społecznej.
Gospodarzem wizyty był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Trzyosobowa delegacja w czasie swojego pobytu w Płocku spotkała się m.in. z pracownikami MOPS-u, odwiedziła Caritas Diecezji Płockiej, złożyła wizytę w ośrodku pieczy zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, a także spotkała się z dyrekcją żłobka miejskiego.
Z gośćmi w imieniu prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego spotkał się zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski. Jednym z przedstawicieli Plewen był Stefan Milev, zastępca prezydenta miasta ds. projektów i działalności humanitarnej. – Chcemy dowiedzieć się, jak wygląda i funkcjonuje system opieki społecznej w Płocku, a potem chętnie skorzystamy z dobrych praktyk – mówi Stefan Milev. – Mam też nadzieję na wymianę doświadczeń.
Stefan Milev przyznał, że jest w Płocku już po raz trzeci i dostrzega, jak nasze miasto się rozwija.
Warto dodać, że współpraca Płocka z Plewen została zainicjowana w 2009 roku przez Ambasadę RP w Sofii. Umowę partnerską podpisano w Płocku we wrześniu 2011 roku.

(jac)
fot. UMP

Zobacz kolejny artykuł

Jedziesz zaśnieżonym samochodem? Mandat nawet 500 złotych!

Kurtyna śnieżna ograniczająca widoczność to poważne zagrożenie dla kierowców. Powstaje ona, gdy przed nami jedzie …

Płocka firma pomaga TOPR-owi

Śmigłowiec Sokół W-3 to maszyna od wielu lat używana przez ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. …