Goście w Płocku z bułgarskiego Plewen

Płock odwiedziła delegacja z bułgarskiego Plewen. Goście z miasta partnerskiego zapoznali się z dobrymi praktykami Płocka w obszarze opieki społecznej.
Gospodarzem wizyty był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Trzyosobowa delegacja w czasie swojego pobytu w Płocku spotkała się m.in. z pracownikami MOPS-u, odwiedziła Caritas Diecezji Płockiej, złożyła wizytę w ośrodku pieczy zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, a także spotkała się z dyrekcją żłobka miejskiego.
Z gośćmi w imieniu prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego spotkał się zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski. Jednym z przedstawicieli Plewen był Stefan Milev, zastępca prezydenta miasta ds. projektów i działalności humanitarnej. – Chcemy dowiedzieć się, jak wygląda i funkcjonuje system opieki społecznej w Płocku, a potem chętnie skorzystamy z dobrych praktyk – mówi Stefan Milev. – Mam też nadzieję na wymianę doświadczeń.
Stefan Milev przyznał, że jest w Płocku już po raz trzeci i dostrzega, jak nasze miasto się rozwija.
Warto dodać, że współpraca Płocka z Plewen została zainicjowana w 2009 roku przez Ambasadę RP w Sofii. Umowę partnerską podpisano w Płocku we wrześniu 2011 roku.

(jac)
fot. UMP

Zobacz kolejny artykuł

Płockie cheerleaderki wytańczyły mistrzostwo

Na XI Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Cheerleaders Grand Prix Polski 2019 odbywających się w Płocku zespoły …