Fundusz grantowy rozdany

Złożone zostały aż 73 projekty, na których realizacje potrzebnych było ponad 6 mln zł. Tymczasem Fundusz Grantowy dysponował tylko sumą 1300 tys. zł do podziału. Z tej sumy 500 tys. zł przekazał PKN ORLEN, 600 tys. zł dało miasto, a w ostatniej chwili 50 tys. $ dołożył Levi`s Strauss. Ostatecznie podzielono 1,020,321 zł.
Pozostałe pieniądze to rezerwa na projekty celowe, jakie zostaną zgłoszone w roku 2004. Ta suma prawdopodobnie zostanie powiększona o 80 tys. zł, które otrzymało Płockie Towarzystwo Wioślarskie na realizację projektu” PTW jako ważny element dziedzictwa kulturowo – historycznego oraz oferty turystycznej”.
Wojciech Woliński, niegdyś wiceprezes PTW powiedział, że zarząd zrezygnował z realizacji projektu, a to oznacza, że pieniądze nie powinny być przeznaczone dla klubu. Tymczasem W. Woliński nie miał prawa występować w imieniu klubu. Projekt zgłoszony do Funduszu został zaakceptowany przez Walne Zebranie Członków 24.04.2003 roku i dotyczył rozbudowy i modernizacji najstarszego budynku klubowego. Ponad 1 mln zł, Komitet Sterujący w składzie: Marzena Kalaszczyńska, Anna Bramska, Bogusław Osiecki i przewodniczący Komitetu Andrzej Grabowski podzielił w następujący sposób:
– 80 tys. zł. dla Towarzystwa Miłośników Radziwa na dokończenie organizacji parku rekreacji i sportu przy ul. Teligi,
– 40 tys. zł dla Caritas Diecezji Płockiej i Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na projekt “Pogodna jesień życia”,
– 40 tys. zł dla Płockiego Komitetu Pomocy Społecznej i Płockiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów na projekt “Twój wybór, Twoja szansa”,
– 42 500 zł dla Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta na projekt “Dom Dziennego Pobytu “Ciepła Izba”,
– 39 tys. zł dla Zakładowego Klubu Sportowego Stoczniowiec na Młodzieżowy Ośrodek Sportowy oraz tereny rekreacyjne,
– 20 tys. zł dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Polskiego Związku Katolicko – Społecznego na pomoc rodzinom znajdującym, się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
– 20 tys. dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na budowę szkolnych pracowni komputerowych,
– 20 tys. zł dla Stowarzyszenia, które wraz z Federacją Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT chcą zrealizować projekt “Inżynier Europejski – istotny element wzrostu konkurencyjności firm płockich na rynku europejskim”
– 40 tys. zł dla PTTK na projekt “Region Mazowiecki Krok po Kroku” organizacja imprez turystyki kwalifikacyjnej i znakowanie szlaków,
– 40 tys. zł dla Integracyjnego Klubu Tenisa na projekt “Bujaj się”,
– 14 tys. zł dla Polskiego Związku Głuchych, koło terenowe w Płocku – “Świat ciszy w internecie – szansa rozwoju”,
– 40 tys. zł dla Towarzystwa Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego na realizację projektu “Bezcenne życie pokoleń. Historia Małachowianki najstarszej polskiej szkoły”,
– 31,712 zł dla Płockiego Uniwersytetu Ludowego na projekt “Dzieci Dzieciom”,
– 40 tys. zł dla Caritas Diecezji Płockiej na projekt “W drodze do domu”,
– 80 tys. zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Katedralnego Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses na II Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej,
– 20 tys. zł dla Ekologicznego Centrum Edukacji Ekologicznej na aktywną edukację stacjonarną i terenową,
– 15 tys. zł dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na świetlicę komputerową dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią,
– 10 tys. zł dla Towarzystwa Przyjaciół Teatru i Towarzystwa Miłośników Radziwia na widowisko plenerowe “Po tamtej stronie Wisły”,
– 8 tys. zł dla Stowarzyszenia Kolory Życia na rzecz osób niepełnosprawnych na wakacyjną świetlicę terapeutyczną,
– 4 tys. zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Minstrel na obóz szkoleniowy, warsztaty emisyjne i interpretacyjne,
– 15 tys. zł dla Fundacji “Ich dom” na bal dobroczynny,
– 10 tys. zł dla Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody przy Gimnazjum nr 8 na program edukacji regionalno – ekologicznej “Przyroda wokół nas”,
– 4 tys. zł dla KS Masovia na projekt “Badminton a środowisko”,
– 40 tys. zł dla Fundacji “Praca dla niewidomych” na Centrum Zatrudnienia i Edukacji Rolniczej,
– 40 tys. zł dla TPD w Płocku na klub profilaktyki środowiskowej,
– 25 tys. zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła na grupę uaktywnienia społecznego dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z terenu miasta,
– 9,100 zł dla TNP i PTM na sesję muzyczną,
– 40 tys. zł dla Stowarzyszenia na rzecz wspierania dziecięcej twórczości teatralnej oraz Dramy im. Króla Maciusia Pierwszego i Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży EAICY na “Dialog z otoczeniem – ogrody wokół szkół i przedszkoli”,
– 40 tys. zł dla tego samego stowarzyszenia na projekt “Świat jest teatrem”,
– 20 tys. zł dla Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego Ziarno na projekt “Koalicja Młodzi Razem drogą zrównoważonego rozwoju,
– 13 tys. zł dla Parafialnego Klubu Sportowego Imielnica na projekt “Aktywizacja Dzieci i Młodzieży z różnych środowisk na rzecz integracji poprzez sport i wychowanie”,
– 30 tys. zł dla Płockiego Stowarzyszenia “Amazonki” na projekt “Współczesne Amazonki”,
– 10 tys. zł dla Wolnego Rycerstwa Księstwa Płockiego na “Płock w średniowieczu”.
Jak nas poinformowała Anna Andrałojć, koordynator projektu Fundusz Grantowy dla Płocka, pieniądze w 2004 roku otrzyma: 10 projektów z obszaru kulturowego, 17 z obszaru społecznego, 4 są ściśle proekologiczne, a 3 – urbanistyczne.
Jol.

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …