Najnowsze informacje

Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza konkurs

Tylko do 21 maja płockie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów skierowanych na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Płocku, a także w powiecie płockim, sierpeckim i gostynińskim. Lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona do 15 czerwca.
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” postanowiła przeznaczyć 80 tys. zł na realizację projektów, które zwyciężą w konkursie „Wakacje w Płocku na wesoło”. To kolejna edycja, w tym roku rozszerzona także na powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki.
Wnioski przyjmowane będą do 21 maja. Wystarczy wymyśleć dobry projekt i próbować wygrać pieniądze na jego realizację. – To tradycyjna w naszym mieście szansa dla organizacji pozarządowych planujących zorganizowanie dla najmłodszych płocczan, w wieku od 5 do 16 lat, różnorodnych form aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji – tłumaczy ideę konkursu koordynator akcji Cezary Supeł.
Projekty, na które Fundusz Grantowy zaplanował w tym roku 80 tys. zł, powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów. Co ważne, nie tylko członków lub podopiecznych organizacji wnioskującej o dofinansowanie, ale dla wszystkich chętnych. Wartość projektu uzależniana jest od jego skali i zaplanowanych działań.
– Czekamy na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do: odkrywania nowych wartości, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań, zwiększania wrażliwości na potrzeby innych, pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, a także do rozwijania talentów oraz pozwalających nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia – wyjaśnia organizator.
Cezary Supeł zapewnia, że przy ocenie wniosków brane będzie pod uwagę pozytywne oddziaływanie na wyrównanie szans oraz nowatorskie i niestandardowe formy zajęć podczas codziennych spotkań.
Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” po raz pierwszy „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosił w 2012 r. Była to odpowiedź na problem małej ilości stacjonarnych, zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, które w wakacje nie wyjeżdżają poza Płock.
Wakacyjny konkurs grantowy od początku swojego istnienia spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie, ale także aktywnych płocczan zainteresowanych udziałem swoich dzieci w projektach.
W dotychczasowych pięciu edycjach konkursu dofinansowanych zostało 35 projektów na łączną kwotą prawie 420 tys. zł. W projektach tych udział wzięło blisko 10 tys. młodych płocczan.
Wnioski konkursowe należy składać tylko do 21 maja, do godziny 18.00. Formularze konkursowe dostępne są na stronie www.fundusz-grantowy.pl.
Warto dodać, że Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Założycielami Fundacji są: PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock. Fundusz jest także cyklicznie wspierany przez Fundację Levi Strauss.
Płocki model współpracy został już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów jako dobra polska praktyka na świecie między innymi we Francji, USA, a nawet w Chinach. Fundusz został umieszczony w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań” jako jedna z 15. wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.
Cezary Supeł zaprasza ludzi z dobrymi pomysłami: – Udział w tak wyjątkowej inicjatywie z pewnością umożliwi partnerom nie tylko wspieranie, ale także planowanie i monitorowanie rozwoju bardzo istotnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności w biznesie.
O wynikach konkursu poinformujemy czytelników. Przekażemy także wiadomość, jak można się zapisać na zajęcia. Trzeba przypomnieć, że chętnych jest z roku na rok coraz więcej, a zajęcia – coraz ciekawsze.

Jol.
fot. Fundacja Fundusz Grantowy

 

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …