Dyplomowanych najwięcej

Ponad trzy tysiące nauczycieli pracuje we wszystkich typach szkół działających na terenie płockiej delegatury Kuratorium Oświaty. Zdecydowana większość może pochwalić się sporym doświadczeniem zawodowym i najwyższym stopniem awansu zawodowego, czyli mianem nauczyciela dyplomowanego.
Płock
W szkołach płockich, na pełnych etatach łącznie pracuje 1912 nauczycieli oraz 579 w niepełnym wymiarze godzin. Największą liczbę nauczycieli mają szkoły podstawowe, w których łącznie zatrudnionych jest 593 nauczycieli, z tego 343 osoby to nauczyciele dyplomowani. Na drugim miejscu pod względem liczby zatrudnionych są Zespoły Szkół Zawodowych. W pięciu placówkach łącznie pracuje 391 nauczycieli, w tym 157 dyplomowanych. Równie liczna kadra zatrudniona jest w miejskich gimnazjach, w których wiedzę młodzieży przekazuje 352 nauczycieli. Tu również ponad połowa (170 osób) ma stopień nauczyciela dyplomowanego. Bardzo dobrze w statystyce wypadają prowadzone przez samorząd licea ogólnokształcące. Na 224 nauczycieli, 136 to nauczyciele dyplomowani, 54 –mianowani, 27 – kontraktowi, 7 – stażyści. O edukację najmłodszych, uczęszczających do płockich przedszkoli dba 317 nauczycieli, w tym 147 ma stopień nauczyciela dyplomowanego. We wszystkich płockich szkołach tylko czterech nauczycieli nie ma żadnego stopnia awansu zawodowego.
Powiat płocki
Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej nagrody i podziękowania przekazał nauczycielom i pracownikom oświatowym starosta płocki Michał Boszko. W tym roku pięcioro, wyróżniających się w pracy pedagogicznej nauczycieli uhonorował nagrodami finansowymi. Otrzymali je: Anna Antoszewska z ZS im. L. Bergerowej w Płocku, Lilianna Szmulewicz z ZS im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Maria Błaszczyk, Dorota Jażdrzyk i Tadeusz Żerowski.
W szkołach prowadzonych przez powiat zatrudnionych jest ponad 200 nauczycieli: 166 w pełnym wymiarze godzin i 34 w niepełnym wymiarze godzin. O edukację uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dba 11 nauczycieli stażystów, 41 – nauczycieli kontraktowych, 75 nauczycieli mianowanych i 73 nauczycieli dyplomowanych.
Sierpc
W czterech miejskich przedszkolach, dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum zatrudnionych jest w pełnym i niepełnym wymiarze łącznie 181 nauczycieli. Edukacją przedszkolaków zajmuje się 35 nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 146. Najwyższy stopień awansu zawodowego ma w MP – 11 nauczycieli, w szkołach – 58. Szkoły zatrudniają sześciu stażystów, 16 nauczycieli kontraktowych i 49 mianowanych. W przedszkolach pracuje 3 nauczycieli kontraktowych i 13 mianowanych.  
rad

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …