Najnowsze informacje

Drzewa wołają o pomoc

Tradycyjnie już, wraz z nadejściem jesieni apelujemy do wszystkich miłośników przyrody o pomoc w ratowaniu kasztanowców przed szkodliwym działaniem szrotówka kasztanowcowiaczka. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej na każdym etapie kształcenia, a także dla osób indywidualnych. Najmłodszym proponujemy udział w konkursie plastycznym „Nasze rude skarby”.
Tego „złośliwego” owada uczestnicy konkursu „Zaadoptuj kasztanowca” znają nie od dziś. Od kilku lat wspólnie walczymy o to, by zmniejszyć jego populację i przywrócić kasztanowcom piękny wygląd. Efekty tych prac są już widoczne, ale nadal wiele drzew potrzebuje waszej pomocy.
Przedszkolakom i uczniom klas I-III proponujemy udział w konkursie plastycznym „Nasze rude skarby”. Uczestnicy tej części projektu edukacji przyrodniczej mają za zadanie wykonać dowolne prace plastyczne, inspirowane kasztanowcami albo działaniami związanymi z ich ochroną przed szrotówkiem.
Starzy miłośnicy przyrody mogą rywalizować w zakresie praktycznych działań proekologicznych. Tym, którzy po raz pierwszy chcą włączyć się w nasz program, podpowiadamy, jakimi sposobami możemy walczyć ze szrotówkiem. Najważniejszą, dość skuteczną, a jednocześnie prostą metodą jest po prostu grabienie i niszczenie liści. Redukuje ono występowanie szkodnika nawet o 30 procent. W opadłych liściach wylęgają się i zimują poczwarki. Palenie czy zakopywanie liści (na głębokość co najmniej 30 cm) wpływa znacząco na ograniczenie liczebności pierwszego pokolenia. Drugą mechaniczną metodą walki ze szrotówkiem jest lepowanie pni. Polega ona na otoczeniu pnia drzewa prostą opaską z folii, nasączoną klejem oraz feromonem samicy szrotówka. Lepowanie pnia jest skuteczne jedynie w przypadku pierwszego, wychodzącego z ziemi i liści, pokolenia owada. Najbardziej znaną metodą chemiczną są szczepienia. Polegają one na wprowadzaniu do tkanek drzew różnych substancji o właściwościach owadobójczych i grzybobójczych. Preparat rozchodzi się wewnątrz drzewa i dochodzi do liści, które stają się niejadalne dla gąsienic szrotówka.
Aby zgłosić się do udziału w konkursie, należy wyciąć z „Tygodnika Płockiego” poniżej umieszczony kupon, starannie go wypełnić, potwierdzić pieczęcią urzędu, instytucji, organizacji itp. albo podpisem indywidualnych uczestników i wysłać do redakcji. Wysyłamy również raporty dokumentujące wykonane prace. Dla zespołów, które wykażą się największą liczbą punktów zdobytych w konkursie, przewidujemy jak zawsze cenne nagrody. Punkty można zdobywać nie tylko poprzez grabienie liści. Jury pozytywnie ocenia różne opracowania teoretyczne na temat walki ze szrotówkiem. Pożądane są zajęcia o szrotówku na lekcjach biologii i inne interesujące inicjatywy. Współzawodnictwo w zakresie utylizacji liści można prowadzić do pierwszych opadów śniegu, a najpóźniej do końca listopada. Prace plastyczne (lub zdjęcia na płycie CD dokumentujące szkolną wystawę tych prac), należy dostarczyć do redakcji w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia.
Marcin Śmigielski

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …