Droższe ciepło

Jeszcze w tym roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. planuje m.in. modernizację sieci cieplnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Polnej. To kolejny etap wieloletniego procesu, w wyniku którego do miejskiego ciepła podłączone zostaną wszystkie obiekty tzw. użyteczności publicznej.W planach jest również wykonanie przyłączy cieplnych do budynku „starego sądu” przy ul. Wojska Polskiego 56, budynku przy ul. 3 Maja 43 oraz domu prywatnego przy ul. Langenfeld. Stopniowo na terenie miasta ubywać więc będzie zanieczyszczających atmosferę kotłowni węglowych. Prezes gostynińskiego PEC Andrzej Jakubowski zapowiada ponadto ciągłą modernizację węzłów cieplnych (wymiana pomp, wymienników ciepła itp.).
– Od miesiąca stycznia do kwietnia produkcja ciepła oparta była głównie na miale węglowym, gaz służył tylko na dopalanie. Ciepło zdrożało, ponieważ zdrożał miał węglowy. Wynika to z faktu, że kopalnie przestawiły się na wydobycie miału wyższej kaloryczności, a więc droższego. W poprzednich latach kupowaliśmy miał o niskiej kaloryczności, choć faktycznie kaloryczność dostarczanego miału była dość wysoka. Obecnie kaloryczność kupowanego miału jest taka sama jak obciążenia na fakturach. Powoduje to automatycznie wzrost kosztów.
I tak tona miału węglowego w 2004 r. wynosiła 113,65 zł, a w 2005 r. 160,51 zł. Różnica jest więc znaczna, poza tym cena ta nie obejmuje podatku VAT ani kosztów transportu. Ten też zdrożał, gdyż m.in. przewozi się więcej miału.
Z jednej więc strony mieszkańcy Gostynina mogą się cieszyć, że będą mieć coraz czystsze powietrze, z drugiej jednak muszą być przygotowani na to, że ogrzewające mieszkania ciepło będzie ich więcej kosztować.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

BMW w płockiej policji

Płoccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego dysponują nowym narzędziem do walki z drogowymi piratami. Nieoznakowany …

Sportowy sukces płockich policjantów

Drużyna policjantów z Płocka uczestniczyła w mistrzostwach Polski służb mundurowych w wieloboju siłowym w Toruniu. …